Vest Sør Øst Midt-Norge
Vest

Bergen

Tlf. 55 60 98 80

E-post kreditorforeningen@kred.no

Postadresse: 5059 Bergen, 5059 Bergen

Besøkadresse: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

Org nr: 954 702 774

Vi hjelper deg:

Cato Finsås
Cato Finsås, Salgssjef
Midt-Norge

Steinkjer

Tlf. 74 15 08 00

E-post steinkjer@kred.no

Postadresse: PB 2514 Sørsia, 7729 Steinkjer

Besøkadresse: Sjøfartsgata 6, 7729 Steinkjer

Org nr: 948 678 829

Vi hjelper deg:

Roar Raaen Aksnes
Roar Raaen Aksnes, Salgssjef
Emma Saxhaug Hansen
Emma Saxhaug Hansen, Markedskonsulent

Trondheim

Tlf. 74 15 08 00

E-post midtnorge@kred.no

Postadresse: Nordre gate 9, 7011 Trondheim

Besøkadresse: Nordre gate 9, 7011 Trondheim

Org nr: 948 678 829

Vi hjelper deg:

Roar Raaen Aksnes
Roar Raaen Aksnes, Salgssjef
Emma Saxhaug Hansen
Emma Saxhaug Hansen, Markedskonsulent
Sør

Arendal

Tlf. 38 14 60 00

E-post kundepost.sor@kred.no

Postadresse: Barbu Næringssenter, 4628 Arendal

Besøkadresse: Barbudalen 39, 4628 Arendal

Org nr: 979 161 085

Vi hjelper deg:

Kenneth Ilebekk
Kenneth Ilebekk, Salgsansvarlig

Kristiansand

Tlf. 38 14 60 00

E-post kundepost.sor@kred.no

Postadresse: Postboks 482, 4612 Kristiansand

Besøkadresse: Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand

Org nr: 979 161 085

Vi hjelper deg:

Kenneth Ilebekk
Kenneth Ilebekk, Salgsansvarlig
Øst

Kongsvinger

Tlf. 62 88 89 50

E-post kongsvinger@kred.no

Postadresse: Pb 6, 2201 Kongsvinger,

Besøkadresse: Fjellgata 5,

Org nr: 952 107 402

Vi hjelper deg:

Espen Melby
Espen Melby, Markedssjef
M. 62 88 89 58 - E-post esm@kred.no
Stian Lindblad
Stian Lindblad, Salgssjef