Systemintegrasjoner

Kreditorforeningen tilbyr effektive og fremtidsrettede løsninger som er direkte integrert med ditt økonomisystem. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og utviklingen i sakene oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk våre løsninger ser store besparelser i tid og manuelle oppgaver, innen kun kort tid. Implementeringen for nye kunder som ønsker å ta i bruk løsningen gjøres raskt og enkelt, og vi bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så enkel som mulig.
 

Vi har markedets beste løsninger tilpasset ditt økonomisystem og din virksomhet:

Visma Business    
Visma Global 
Xledger
Unit4
Tripletex
Uni Micro
Uni Economy  
SAP
Customer fra CGI 
Cordel
PowerOffice Go

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få en demo av våre løsninger.

Bestillingsskjema