RÅDGIVNING

  • Effektive innfordringsrutiner
  • Redusert risiko
  • Bedre likviditet

Trenger du råd eller veiledning i forbindelse med kredittadministrasjon?

Med Kreditorforeningen som samarbeidspartner har du lett tilgang til rådgivning og juridisk bistand. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å redusere risiko, bedre likviditeten og etablere effektive kredittrutiner som etterleves.