Slik er gangen i en inkassosak

Når betalingsfristen har forfalt og kravet ikke er betalt starter ofte prosessen hos inkassobyrået. Men hva skjer videre?

Det kan være vanskelig å få oversikt over inkassoprosessen. Her forklarer vi hva som skjer når vi tar et krav videre. 

1. Inkassovarsel

Dersom du ikke har betalt faktura innen forfall, kan du motta purring og inkassovarsel. Du har krav på skriftlig inkassovarsel før du får inkassokrav med økte kostnader.

2. Inkassokrav

Dersom inkassovarsel ikke blir betalt innen fristen, går saken til inkasso og betalingsoppfordring blir sendt. Når en betalingsoppfordring sendes ut er det i første omgang med lave innkrevingskostnader, kalt lett salær, i tillegg til forsinkelsesrenter. Høyere innkrevingskostnader, kalt tungt salær, kan påløpe om betaling uteblir.  Innkrevingskostnadene er alltid i henhold til inkassoforskriften, og varierer ut fra størrelsen på kravet. Betalingsoppfordring kan sendes via epost, digipost eller post. 

3. Rettslig inkasso

Vi prøver alltid å finne gode løsninger for de som har betalingsutfordringer. Vi oppfordrer til å ta kontakt med oss om du sliter med å betale. Dersom betaling uteblir vurderes det om kravet skal gå til rettslig inkasso. Det blir tatt kredittsjekk som viser om det er hensiktsmessig å sende begjæring om utlegg til namsmannen for å få trekk i ytelser (lønn/trygd) og pant i formuesgoder som du måtte eie. Er det uenighet om kravet, blir saken sendt til forliksrådet.

Usikker på inkassobegrepene? Her får du en oversikt

Har du betalingsutfordringer? Ta kontakt!

Kreditorforeningen prøver alltid å finne en god løsning på en sak. Vi kommuniserer i ulike kanaler. Du kan kontakte oss på telefon, mail og chat. Vi sender en del SMS, som du igjen kan besvare. Du kan også logge deg inn på Skyldnerweb for å betale et krav, søke om betalingsutsettelse og be om avdragsordning. 

Kontakt oss om du har utfordringer, så prøver vi å finne en god løsning.