Sørlandet Sykehus

God kompetanse, og rask og god service. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Kreditorforeningen

 

Sørlandet Sykehus HF er en av Kreditorforeningen Sør sine kunder. Bernt Berntsen ved regnskapsseksjonen ved sykehuset er godt fornøyd med samarbeidet.

”Kreditorforeningen sender oss jevnlig rapporter på løsningsgrad og resultater. Vi har også statusmøter ved behov. Vår erfaring er at vi hele tiden har fått rask og god service.

Vi har gjort noen tilpasninger underveis, og Kreditorforeningen har på en rask og god måte imøtekommet våre ønsker. Vårt inntrykk er videre at kundebehandlerne hos Kreditorforeningen har god kompetanse og håndterer henvendelser fra pasientene på en ryddig og fin måte.

Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har med Kreditorforeningen”.

Bernt Berntsen
Regnskapsseksjonen

Sørlandet Sykehus HF

 

 

God kompetanse på krav i helsesektoren