LiBir IKS

 “Vissheten om at våre kunder blir behandlet med respekt, er avgjørende for oss”

LiBiR IKS, det interkommunale renovasjonsselskapet for Lillesand og Birkenes kommune, har gjennom en årrekke brukt Kreditorforeningen som leverandør av inkassotjenester.

- Et tett og godt samarbeid med Kreditorforeningens saksbehandlere, og en visshet om at våre kunder blir behandlet med respekt, er avgjørende for oss. Vi opplever at Kreditorforeningen gir et solid inntrykk på begge felt, sier daglig leder Johan Jørgen Fossli.

Fossli trekker frem god kommunikasjon og muligheten til å frigjøre tid til å utvikle og forbedre primærtjenester som viktige faktorer.

- Våre kontakter i Kreditorforeningen er kunnskapsrike og løsningsorienterte, og virker å ta på alvor at inkasso handler om mer enn penger, sier Fossli.

 

 

Tilpassede løsninger for renovasjons-selskaper