Domstoladministrasjonen

“Vi oppfatter Kreditorforeningen som faglig dyktige. De er lett tilgjengelige og svært gode problemløsere”.

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for alle domstolene i Norge med totalt 115 enheter.

- Vi har samarbeidet med Kreditorforeningen siden 2007, og de tilfredsstiller våre krav, både til service, samarbeid og fleksibilitet på en svært god måte, sier Gunnar Kvitsand, seniorrådgiver i DA.

Domstolsadministrasjonens avtale med Kreditorforeningen Midt-Norge innebærer at Kreditorforeningen ivaretar inkasso på vegne av domstolene i Norge.

- Vi opplever Kreditorforeningen som lett tilgjengelige, både på telefon og epost. Dette gjelder både oss i DA, den enkelte domstol og vår regnskapsleverandør Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), sier Kvitsand.

Kvitsand mener Kreditorforeningen er gode "problemløsere".

- Dette gjenspeiles i faglig gode svar, som er enkle å forstå og er som er tydelige og presise. Inkassoarbeidet går av seg selv, og vi har lite som bekymrer oss på dette området, legger han til.

 

Gode løsninger for offentlig sektor