Omtaler

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

“Våre kunder skal behandles med respekt og oppleve god kundebehandling!”

LiBir IKS

At kundene blir behandlet med respekt, er avgjørende

Brænds Økonomi AS

“Ingen har vært i nærheten av Kreditorforeningens resultater”

Aust-Agder Fylkeskommune

Vektlegger god kvalitet og høy kompetanse

Domstoladministrasjonen

Vektlegger service, samarbeid og fleksibilitet

Felleskjøpet Agri SA

Viktig med et godt forhold til kundene også etter at saken er oppgjort

Netthandelen.no

Vektlegger god fagkunnskap og tekniske løsninger

Nye Kristiansand Bompengeselskap

God håndtering av mindre beløp i stort volum

Wist Last & Buss AS

”Vi opplever Kreditorforeningen som raske og effektive!”

Sørlandet Sykehus

Godt samarbeid og rask og god service

N/A

Nestor Takst AS

Høstseminaret gir faglig påfyll og nyttig erfaringsutveksling