Brukergruppen

Siden 2007 har Kreditorforeningen hatt en egen brukergruppe som skal være med på å gjøre oss enda bedre.

Gruppen er et rådgivende organ som kommer med tips og forslag til forbedringer og utvikling av Kreditorforeningens tjenester og produkter.

Fakta:

  • Brukergruppen er et rådgivende organ
  • Den består av medlemsbedrifter fra samtlige Kreditorforeninger
  • Representantene utnevnes for to år om gangen

Kontakt:
Har du innspill til brukergruppen kan du kontakte de på: brukergruppen@kred.no