Betalingsfrist er oppgitt i brevet eller epost/SMS du har fått fra oss. Dersom du har behov for betalingsutsettelse eller å dele opp betalingen vurderer vi din sak ut i fra et totalbilde.

Dersom du ikke har mulighet til å betale hele kravet på en gang, kan vi ofte hjelpe deg med en avdragsordning. Ta kontakt med oss, og vi ser om vi kan finne en løsning. Vær oppmerksom på at det kan påløpe ekstra omkostninger hvis du må dele i mer enn fire avdrag.

En betalingsanmerkning slettes når det innrapporterte kravet  er innbetalt. Ta kontakt og vi sender deg betalingsinformasjon.

Det kan være mange årsaker til at du ikke har sett brevet fra oss. Brev som blir sendt per post sendes vanligvis til folkeregistrert adresse. Dersom du ikke har endret denne ved flytting, eller mangler navn på postkassen, når ikke brevet frem. Har du opprettet Digipost sender vi brevet dit.

Er du uenig i kravet må du umiddelbart sende oss en henvendelse og forklare hva du er uenig i, slik at vi får sjekket dette med vår oppdragsgiver. Omtvistede krav kan sendes til Forliksrådet for at partene kan prøve å komme til enighet. Vær oppmerksom på at du får en fraværsdom dersom du ikke møter i forliksrådet.

Vi gjør en totalvurdering av din økonomiske situasjon og hvilke krav du har utestående. Dersom det er faste kostnader som for eksempel strøm oppfordrer vi deg til å betale hele summen slik at du ikke havner på etterskudd. Er det snakk om et større enkeltkrav ser vi på muligheter for betalingsutsettelse. Dette vurderes i samråd med våre oppdragsgivere.

Du får ikke betalingsanmerkning hvis du betaler innen forfall i den første betalingsoppfordringen, men du kan få det dersom betaling uteblir. 

Er du privatperson kan du logge inn med Bank-ID. Passord og brukernavn du får tilsendt i posten utløper etter en tid. Kontakt oss, så sender vi deg ny oppdatert innloggingsinformasjon.

Ja, det kan du. Du kan betale både i nettbank, med betalingskort og Vipps. Logg inn via skyldnerportalen eller bruk vår løsning “Betal nå”.