Tilbyr kurs av høy kvalitet

Kreditorforeningen er ett av inkassoselskapene i Norge som har størst fokus på kurs.

– Vi sier at «inkasso er mer enn penger», og det betyr at vi i tillegg til å levere innfordringstjenester av høy kvalitet, ønsker å gi våre kunder merverdi ved å bidra til at våre kunder blir faglig oppdatert. Det skjer tidvis endringer i forhold til regler og forskrifter, samt ny teknologi, som vi ønsker å informere om. Det pussige er at et tema som «inkassosakens gang» ofte er det emnet med størst oppslutning, sier Espen Melby, markedssjef i Kreditorforeningen Øst.

Høstseminar
Hovedarrangementet for Kreditorforeningen er høstseminaret, som i år arrangeres for 17. gang den 24. -25. oktober på Scandic Solli i Oslo. Her samles kunder fra hele Norge.
– Høstseminaret har en fin blanding av faglig relaterte foredrag, blandet med spennende aktuelle emner med noen av landets beste foredragsholdere. I tillegg arrangeres det frokostmøter og temamøter, som er spredt rundt i de ulike regionene. For mer info om dette oppfordrer vi til å følge med på vår
Facebook-side og vår kurskalender på hjemmesiden, sier Melby.

Kurs for bedrifter
I tillegg til datofestede kurs, tilbyr også Kreditorforeningen bedriftsinterne kurs for kunder som ønsker dette.
– På slike kurs kan vi være en katalysator, slik at bedriften enklere kan få til endringer i, og effektivisere innfordringsprosessen. For alle kunder tilbyr vi gjerne en gjennomgang av kreditt og innfordringsrutiner, sier han.

Gode tilbakemeldinger
I følge Guri Sande, markeds- og inkassosjef i Kreditorforeningen Midt-Norge, knytter kursvirksomheten Kreditorforeningen nærmere kundene.
– Kursene øker bevisstheten og kompetansen rundt kreditt og innfordring, og vi får møte kundene våre på en litt annen måte. Vår erfaring er at kundene opplever dette som nyttig, sier Sande.

Melby er av samme oppfatning og kan rapportere om mange gjengangere på kursene som arrangeres.
– Det tar vi som tegn på at kundene har utbytte av å delta, sier han.

Både Sande og Melby oppfordrer kundene til å melde seg på kurs.
– Det er viktig å være faglig oppdatert, og det kan være fornuftig å løfte blikket fra kontorpulten en gang i blant. Kanskje det er på tide å friske opp kunnskapen?

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE