Slik korter du ned kredittiden

Antall kredittdager betyr kostnader. Oppgjør så tidlig som mulig er derfor viktig for alle bedrifter.

Når salget er foretatt og tjenesten eller varen er levert kunden starter innfordringsprosessen. Fakturaen er selve grunnlaget for kravet, og det er derfor viktig at informasjonen på denne er korrekt og så utfyllende som mulig. Dette for å unngå forsinkelser eller usikkerhet. Vårt forslag til sjekkliste er:

  • Få med riktig foretaksnavn/personnavn.
  • Før opp kontaktperson.
  • Vær nøye med at adresseinformasjonen er korrekt.
  • Angi tydelig hva fakturaen gjelder – beskriv den varen eller tjenesten dere har solgt.
  • Få med leveringstidspunkt/sted.
  • Fakturadato og forfallsdato. Vi anbefaler forfall 7-14 dager etter fakturadato.

 – En faktura er en ferskvare. Vi anbefaler å sende ut fakturaer så raskt som mulig – minimum en gang pr uke, sier Atle Frivold, assisterende direktør i Kreditorforeningen Sør.

Hva gjør du når kunden klager på fakturaen?
– Det aller viktigste er å behandle en mottatt klage seriøst. Dette gjelder uansett om klagen er fremsatt muntlig eller skriftlig, påpeker Frivold. For å unngå økte kredittdager, er en rask og effektiv klagebehandling avgjørende. Jo raskere avklaring jo raskere oppgjør. Det er også verd å merke seg at et omtvistet krav ikke kan sendes til ordinær inkasso-oppfølgning.
– Et godt tips for å unngå innsigelser etter salget er at avtalen er tilstrekkelig dokumentert. Vi anbefaler alltid å ha et dokument som oppsummerer betingelsene for
kjøpet – det kan være en bekreftelse per SMS, e-post eller på et papirdokument. Det minsker muligheten for misforståelser og gjør at dere står sterkere i en eventuell rettssak, sier han.

Hvorfor er det viktig med gode purrerutiner?
– Antall dager etter forfall og frem til oppgjør betyr økte kredittdager. Kunder kan utnytte dette og bruke dere som «bank» for finansiering av egne investeringer. Har du gode purrerutiner vil dette være med på å oppdra kunden din til å betale i rett tid, og prioritere dine utestående krav, sier Frivold. 

Det finnes ingen krav til antall purringer, men man kan sende inkassovarsel rett etter forfall på fakturaen. Et inkassovarsel må ha minimum 14 dagers betalingsfrist. Dersom man ønsker å ilegge purregebyr (pt kr 70), må betalingsfristen på fakturaen være overskredet med minimum 14 dager.

 

 

 

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE