Slik får Kreditorforeningen sin største kunde hjelp

– Vi er takknemlig for vårt samarbeid med Kreditorforeningen. De sørger for at tusenvis av krav fra våre kunder blir innfridd, sier spesialkonsulent Kjerstin Fjellanger hos Helse Bergen.

Helsesektoren er Kreditorforeningens største kunde. Helseforetakene skiller seg litt ut sammenlignet med andre kunder, fordi de ofte har små, men veldig mange fordringer årlig.  De kan heller ikke velge sine «kunder».

Kjerstin Fjellanger er spesialkonsulent i Bank-/ inntektsgruppen i Helse Bergen HF. Hun er godt fornøyd med at Kreditorforeningen tar seg av nærmere 30 000 fordringer for helseforetaket årlig.

Små, men viktige krav
– De fleste fordringene våre ligger på rundt 245 og 345 kroner, og er egenandeler for røntgen og polikliniske undersøkelser. Det viser det seg at noen lar være å betale. Det være seg manglende betalingsevne eller av og til betalingsvilje. Vi er glade for at Kreditorforeningen tar seg av innkreving av disse kravene, sier Kjerstin Fjellanger.

Godt samarbeid på nett
Kreditorforeningen har fått nytt Nettkontor. Da mye av arbeidsflyten for innkreving skjer her, er det viktig at dette fungerer.

– Noen av oss i Brukergruppen til Kreditorforeningen har fått mulighet til å påvirke hvordan Nettkontoret ser ut i dag, og nå fungerer det ganske bra, men litt gjenstår ennå før det er optimalt, sier Fjellanger.

Godt med faglig påfyll
Både Kjerstin Fjellanger og to av hennes kolleger i Helse Bergen, stilte på Kreditorforeningens Høstseminar i Trondheim i år. Fjellanger er glad for at de får muligheten til å få faglig påfyll.

– Vi setter stor pris på Høstseminaret. I år var det lagt ekstra vekt på et godt faglig innhold for oss i helsesektoren, med blant annet foredrag av Stener Kvinnsland. Å delta på slike samlinger gjør oss bedre i jobben vår, sier hun. 

 

Fakta: Helse Bergen
Helse-Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus er navnet som blir brukt når man omtaler pasientbehandlingen på selve Haukeland Universitetssykehus

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE