Rivende utvikling innen helsesektoren

Lege og professor Stener Kvinnsland mener helsesektoren i Norge ligger på verdenstoppen innen digitalisering. I tiden framover vil vi se en rivende utvikling innen helse, sier han.

– Digitalisering innen helsesektoren er et enormt og viktig tema både for ansatte i sektoren, eiere, mens også pasienter som vil få en mer og mer papirløs hverdag, sier Kvinnsland.

Én pasient og én journal er noe av det Kvinnsland håper en gang skal bli en realitet i Helse-Norge. Det betyr et bedre samarbeid mellom blant annet fylke, stat og kommune.

Skjer mye
Stener Kvinnsland omtales ofte som Norges sykehusnestor. Han har vært lege og er professor. Han har vært sykehusdirektør i Helse Bergen, og er styreleder for Oslo Universitetssykehus og Helse Stavanger. Han ble også kåret til Årets helseleder i 2013.

Under Høstseminaret i Trondheim i oktober, var Kreditorforeningen så heldig å få han inn som foredragsholder. Temaet var blant annet framtidens sykehus.

– Jeg kunne pratet i timevis om mine tanker om fremtidens sykehus. Jeg har i en mannsalder jobbet i helsesektoren, men nå skjer det utrolig mye positivt i sektoren. Både teknologisk, faglig, men ikke minst når det gjelder digitalisering til gode for både pasienter og ansatte, sier han.

I verdenstoppen
Han forteller at helsesektoren ofte kommer litt i skyggen når det snakkes om digitalisering.

–  Jeg er blant annet veldig opptatt av digitalisering innen helsesektoren. Et tema som var veldig aktuelt for Kreditorforenings medlemmer i helsesektoren. For på dette området skjer det mye. Ofte så hører man mer om teknologiutvikling i bank- og oljesektoren, men Norge ligger helt i verdenstoppen innen IKT innen helse. Men det tar tid, og det er mange som skal involveres, sier Kvinnsland.

Men han legger til at det er stor oppgave å effektivisere helsesektoren.

– Vi må huske på at helsesektoren i Norge er 17 000 ansatte, fire regionale helseforetak og 428 kommuner. Det jobbes kontinuerlig for å utbedre helsesystemer slik at kommune, stat og fylke bedre kan kommunisere med hverandre, sier Kvinnsland.

Greier ikke å holde seg unna
Stener Kvinnsland er «pensjonist», I hermetegn, fordi han er en etterspurt fagperson og foredragsholder, samtidig som han føler at han ennå har mye å bidra med.

– I dag jobber jeg som styreleder i forskjellige helse- og forskningsforetak. Jeg sitter blant annet i Mohn-stiftelsen som deler ut millioner av kroner til helsesektoren årlig. Det er en god og viktig stiftelse, og en jobb jeg trives veldig godt med, sier Kvinnsland.
 

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE