Økning i forsinkelsesrenten fra 1. januar

Fra 1. januar 2019 er forsinkelsesrenten 8,75 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Forsinkelsesrenten øker med 0,25 %, mens standardkompensasjon for inndrivelseskostander forblir uendret fra 1. juli 2018.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 380 kroner.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE