Økning av forsinkelsesrenten

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2019. Dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019.

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 390 kroner, dette er en økning på 10 kroner.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Kreditorforeningen oppfordrer sine kunder til å sjekke at de har korrigert satsene i egne systemer.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE