Nytt gjeldsregister trer i kraft 2019

Gjeldsregisteret vil gi norske banker en mer detaljert oversikt over privatøkonomien til de som søker om lån. Målet er å begrense uforsvarlig låneopptak.

I Norge finnes det ca 5,5 millioner kreditt- og faktureringskort, og over 193 millioner korttransaksjoner ble gjennomført i 2017. Bruken av kredittkort har økt i takt med handelen på nett.

Det nye gjeldsregisteret, som blir innført i år, vil synliggjøre både saldo og innvilget kreditt for bankene, og kan dermed påvirke kalkuleringen av kredittverdigheten. Dermed blir det vanskeligere for enkeltpersoner å ta opp usikret gjeld hos flere aktører parallelt. I tillegg til finansforetakene, vil kredittopplysningsselskapene, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå ha tilgang til gjeldsregisteret. Inkassoselskaper vil ikke ha tilgang. 

Skal forebygge at nordmenn havner i gjeldsfellen
Et eksempel er situasjoner der låntaker får utbetalt ett eller flere nye lån, men i etterkant velger å belaste kredittkortet sitt. Inkludering av disponibel kredittramme har som mål å skape økt trygghet for både bank og låntaker. Ingen av partene er tjent med at det utstedes kreditt som ikke kan betjene gjelden sin på en forsvarlig måte.

–  Regjeringen er bekymret over at forbruksgjelden i Norge stadig øker, og at mange, særlig unge, får problemer med tilbakebetalingen. Ordningen med gjeldsinformasjonsforetak er ett av flere tiltak vi setter i gang for å motvirke gjeldsproblemer, og hindre at det gis lån til personer som har for mye forbruksgjeld fra før, sier Jorunn Hallaråker, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

Privat drevet
Gjeldsregisteret er et resultat av gjeldsinformasjonsloven som trådte i kraft i 2017. Denne loven går ut på at private gjeldsinformasjonsforetak kan opprette gjeldsregister under offentlig tillatelse og offentlig tilsyn. Det er regjeringen som har bestemt at slike foretak skal være privat drevet. I Norge er det Evry, Experian og Finans Norge som har fått konsesjon til å drive gjeldsregisteret. Disse fikk oppstartstillatelser i desember 2018 og nå er det opp til dem å få dette på plass. Men senest den 1. juli 2019 må alle banker og utlånsinstitusjoner ha kommet i gang med å levere opplysninger.

Anbefaler å kvitte seg med ubrukte kredittkort
Gjeldsregisteret vil også synliggjøre ubenyttet kreditt. Det betyr at kredittkort man aldri har brukt, kan i verste fall medføre at man får mindre i boliglån. I forbindelse med at gjeldsregisteret lanseres, anbefales det at man går igjennom det man har av usikret gjeld og sier opp ubenyttede avtaler og kredittkort.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE