Nye medlemmer i Brukergruppen

Kreditorforeningen sin Brukergruppe gjør en svært viktig jobb for både Kreditorforeningen og kundene. De nye medlemmene, Lise Kvam Skrove fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Katrine R. Vindholmen fra LiBiR, gleder seg til å bidra med innspill og forbedringer.

– Jeg har vært bruker av nettsiden til Kreditorforeningen i 16 år, så da jeg ble spurt om å være med i Brukergruppen var det ikke vanskelig å si ja. Vi har bestandig hatt tett og nært samarbeid med Kreditorforeningen, og våre ønsker og endringer har bestandig blitt tatt på alvor. Erfaring fra gammel og ny brukerweb kommer også godt med i dette arbeidet, sier Lise Kvam Skrove, som jobber på avdeling innfordring i NTE.
– I vår avdeling er vi fem ansatte som daglig jobber tett opp mot Kreditorforeningen Midt-Norge. Våre inkassosaker gjelder strøm, fiber, elektro og nett, og mine hovedoppgaver er å følge opp konkurser, gjeldsordninger og dødsbo på vegne av alle NTE sine avdelinger, forteller hun.


Lise Kvam Skrove

Lav terskel for å ta kontakt
Brukergruppen til Kreditorforeningen ble opprettet i 2007, og består av en kunderepresentant fra hver av de fire Kreditorforeningene. For Kvam Skrove er det viktig at det skal være enkelt å komme med forslag til forbedringer.
– Jeg håper at brukere av Kreditorforeningen tar kontakt med oss i Brukergruppen hvor de har spørsmål eller saker de ønsker å ta opp. Vår erfaring er at Kreditorforeningen har tett kontakt med skyldnere og behandler disse på en meget god måte. Lokal saksbehandling er positivt for oss og våre kunder, og vi er opptatt av at det nære samarbeidet opprettholdes, sier hun.

Kom med innspill til Brukergruppen her

Kundens talerør
Det andre nye medlemmet i Brukergruppen, Katrine R. Vindholmen, jobber som teamleder på kundesenteret til LiBiR som leverer renovasjonstjenester i Lillesand og Birkenes. Hun har nesten daglig kontakt med saksbehandleren deres i Kreditorforeningen, enten via e-post eller nettkontoret.
– LiBiR fakturerer renovasjonsavgiften i Lillesand og Birkenes kommune. Vi har to terminer i hver kommune. Det vil si at vi har noen gode topper med nye saker som blir sendt over til Kreditorforeningen fire ganger i året, sier hun.

Vindholmen ser fram til å hjelpe andre kunder, bidra til forbedringer og utvikling av Kreditorforeningen.
– Vi i Brukergruppen er kundens kanal inn mot Kreditorforeningen, og det er vår oppgave å videreformidle både ris og ros. For å være helt ærlig så har jeg ikke benyttet meg av Brukergruppen selv tidligere. Men nå som jeg er en del av den, ser jeg hvor nyttig det er å ha en slik brukergruppe, spesielt med tanke på nettkontoret, som er et kjempeviktig arbeidsverktøy som bør fungere optimalt uten feil og mangler, sier hun.


Katrine R. Vindholmen
 

– En viktig støttespiller
For Kreditorforeningen gir Brukergruppen trygghet for at det de gjør av endringer er bra i et kundeperspektiv.
– Brukergruppen er en utrolig viktig støttespiller i utvikling av våre produkter og løsninger, sier Guri Sande, markeds- og inkassosjef i Kreditorforeningen Midt Norge.
– De kommer fortløpende med innspill til forbedring og tilpasninger av våre løsninger, og gir oss gode innspill til innhold og form på våre kurs og seminarer, sier hun.

Disse sitter i Brukergruppen til Kreditorforeningen:

Lise Kvam Skrove fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Katrine R. Vindholmen fra LiBiR, Kristin Kristoffersen fra Felleskjøpet Agri SA og Lene Finsås fra Norgesdekk.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE