Ny forskrift om forbrukskreditt

Fra 15. mai må alle finansforetak følge ny forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Den nye forskriften skal bidra til å forhindre gjeldsproblemer i private husholdninger.

Forskriften gjelder for finansforetak som yter forbrukslån til forbrukere, herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort. Forskriften gjelder også for utenlandske finansforetak som driver virksomhet i Norge i medhold av finansforetaksloven. Forskriften gjelder ikke når finansforetak yter usikret kreditt der kreditten gis rente- og kostnadsfritt, eller ved innvilgelse av kredittkort med kredittramme inntil kr. 25.000 forutsatt at kunden ikke har andre kredittkort.

Må vurdere betalingsevne
Forbrukslånsbankene må nå beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens normale utgifter til livsopphold. Dette innebærer kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold. Dersom kunden ikke har midler til dette etter 5 % rentepåslag, skal lånesøknaden avslås. For rammekreditter skal full utnyttelse av rammen ligge til grunn. Dette vil bety at en ubrukt kredittramme på for eksempel kr 100.000 på et kredittkort vil regnes som gjeld.

Maks fem ganger inntekt i gjeld
Bankene skal ikke innvilge forbrukslån dersom kundens gjeld overstiger fem ganger årsinntekten, og det skal kreves månedlig nedbetaling av lånet. Maks nedbetalingstid er fem år.

Forventet effekt
Den nye forskriften om forbrukskreditt ble fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2019 og skal være i kraft ut 2020.
– Fra og med 15. mai 2019 må alle finansforetak ha tilpasset seg den nye forskriften. Vi håper at de aller fleste lånene som blir gitt vil ligge innenfor forskriftens rammer, og at dette vil føre til færre gjeldsproblemer i de private husholdene, sier Egil Rokhaug, fagrådgiver i Barne- og familiedepartementet.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE