NTE Valgte Kreditorforeningen

Kreditorforeningen scoret høyt på alle evalueringskriteriene, og gikk seirende ut av anbudskonkurransen for innfordringstjenester til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

I anbudskonkurransen deltok alle de største inkassoselskapene i Norge. Evalueringskriteriene var: økonomi, referanser, bransjekunnskap og tilleggstjenester.
– Det var hard og jevn konkurranse mellom tilbyderne. Vi ga vektet poeng på de forskjellige forhold, og Kreditorforeningen scoret jevnt høyt og hadde høyeste totalsum til sammen. De gikk derfor seirende ut av konkurransen, sier Roar Pedersen, avdelingsleder for økonomi og kundeprosess i NTE.

Ser fram til et videre samarbeid
NTE er ett av landets største e-verk, og har mange ulike enheter og forretningsområder, blant annet strøm, bredbånd og elektroinstallasjon. Om lag 20 prosent av kundene til NTE er bedriftskunder og 80 prosent er privatkunder. NTE har vært kunde hos Kreditorforeningen siden 2003, og Pedersen har bare positive ting å si om det lange samarbeidet.
– NTE opplever samarbeidet med Kreditorforeningen som meget bra. Kreditorforeningen følger oss opp kontinuerlig på endring av lover og regler. De bidrar positivt til å utvikle våre interne fakturerings- og innfordringsprosesser og gjør oss mer kostnadseffektive, sier Pedersen og legger til at Kreditorforeningen tilbyr også skreddersydde kurs for opplæring av alle i NTE som jobber med kunderelaterte forhold. Dette har de stor nytte av.

Nå ser NTE fram til et videre samarbeid med Kreditorforeningen.
– I tiden som kommer har vi forventninger til at det gode samarbeidet vil fortsette, og at vi fortsatt skal utvikle og forbedre arbeidsprosesser og metoder for innfordring. Kreditorforeningen ivaretar våre kunder på en svært god måte, og vi opplever at de driver sitt inkassoarbeid opp mot kunden på en ordentlig og seriøs måte med respekt og verdighet, sier Roar Pedersen.

Stolt
NTE er en av Kreditorforeningen sine største og viktigste kunder på landsbasis, og Kreditorforeningen er svært fornøyd med å bli valgt på nytt som leverandør til NTE-konsernet.
– Kreditorforeningen er både stolt og glad for at vi på nytt ble valgt som NTE sin leverandør på inkassotjenester. Det skjer mye i energibransjen både når det gjelder rammebetingelser og tekniske løsninger. Vi vil fortsette å utvikle effektive fremtidsrettede løsninger for energiselskapene og deres kunder som sikrer effektive arbeidsprosesser, rask gjenvinning og god kundetilfredshet, sier Guri Sande, markeds- og inkassosjef i Kreditorforeningen.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE