Kundeundersøkelse 2018

Kreditorforeningen kommer godt ut av årets kundeundersøkelse.

Kundeundersøkelsen er blitt gjennomført hvert annet år siden 2012, med stort sett de samme spørsmålene hver gang. Disse spenner fra rangering av Kreditorforeningenes tjenester og kurs til saksbehandling og kundeforhold.
– Ved å gjennomføre denne får vi en temperaturmåling på hvordan våre kunder opplever oss i flere dimensjoner. Vi har relativt god respons på undersøkelsen og vi mener at svarene som gis er representative, sier Bjørn Grønnesby, direktør i Norges Kreditorforbund og Kreditorforeningen Midt-Norge.

Nytt nettkontor
Resultatene har vært generelt høye i alle år, men årets kundeundersøkelse viser en liten nedgang fra forrige undersøkelse som ble gjennomført i 2016. Da hadde Kreditorforeningen en totalscore på 5,2 av 6 mulige. I år ble resultatet 4,9. 
– Jeg tror at resultatet er noe dårligere fordi vi har byttet fagsystem i perioden, herunder også nettkontoret som er portalen våre kunder bruker og kommuniserer med oss. Etter lansering av det nye nettkontoret, har det stadig vært endringer til det bedre, og vi mener nå at dagens nettkontor er det beste som er i markedet pr. dato. Å bytte systemer har trukket mye ressurser fra oss, men her er vi nå i mål og den tiden vi nå får frigjort, skal brukes til det som er aller viktigst, nemlig å løse enda flere inkassosaker og yte enda bedre service overfor kundene våre, understreker Grønnesby.

Rådgivning og kompetanse står sterkt
Kreditorforeningen har alltid scoret høyt på tilgjengeligheten og kundebehandlingen. Kompetansen blant saksbehandlere, samarbeid, rådgiving, kurs, seminarer og omdømme er også faktorer som kundene er meget godt fornøyd med.
– Dette er særs viktige fokusområder for både oss og kundene og det er fint å se at våre kunder responderer slik de gjør på disse områdene. Det å håndtere våre kunders kunder og våre kunders penger er en tillitssak. Det kan vi ikke la vær å ta dette på aller største alvor – her kan vi ikke feile, sier han.

 Hvor må det gjøres noen grep?
–  Vi har gjort flere grep rundt nettkontoret og de tekniske løsninger i sommer/høst. Nå var ikke den score vi fikk i undersøkelsen lav, men den var noe lavere enn den har vært. Jeg er sikker på at vi ville fått vesentlig bedre score, om vi hadde vi gjennomført tilsvarende undersøkelse i dag, sier Bjørn Grønnesby. 

Nøkkeltall fra kundeundersøkelsen
(På en skala fra 1-6 hvor 6 er best)

Omdømme 5,1
Kompetanse 5,2
Tilgjengelighet 5,1
Saksbehandling 5,0
Rådgivning 5,3
Kurs/seminar 5,2
Nettkontor 4,6

Vi har trukket en vinner blant våre kunder som deltok i undersøkelsen. Vi gratulerer Svein Arne Nilsen fra NTE Marked AS med en Garmin pulsklokke.
 

 

 

 

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE