Kreditorforeningen med markedets beste Uni Micro-løsning

I Kreditorforeningens nye inkassoløsning er kommunikasjonen med inkassobyrået digitalisert, og en trenger ingen manuell behandling av filer.

Dette er markedets beste løsning fordi løsningen er i sanntid. Man slipper uttrekk av manuelle filer. Dersom en betaling skjer direkte til vår kunde, så får vi beskjed om dette hos oss på samme tidspunkt. Det samme skjer når vi mottar en innbetaling på en purre- eller inkassosak. Da vil vår kunde i Uni Micro se dette i sitt system. På den måten er begge system helt oppdatert til enhver tid, sier salgssjef i Kreditorforeningen Vest, Cato Finsås.

Behov for effektive integrasjonsløsninger
Kreditorforeningen opererer i et marked med sterk konkurranse. Effektive og brukervennlige løsninger som bidrar til økt effektivitet og reduserte kostander er viktig i dagens marked. Gode systemintegrasjoner er og vil i årene som kommer være et viktig suksesskriterium for å lykkes.
– Vår erfaring i Kreditorforeningen er at næringslivet generelt har sterkt fokus på effektivisering og kostnadskutt. Dette resulterer i økte krav til oss som leverandør på innfordring, særlig på systemtekniske løsninger. Derfor har vi de siste årene hatt sterkere fokus på utvikling av slike løsninger, sier Finsås. 

Integrasjon i Uni Micro
Inkassoløsningen i Uni Micro er utvidet med et nytt inkassoformat; kreditorforeningen api. De som kjenner inkassoløsningen i Uni Micro fra før vil kjenne seg igjen. Menypunktene og rutinene er de samme. Forskjellen er at kommunikasjonen med inkassobyrået er digitalisert via en webservice, og en trenger ingen manuell behandling av filer.
– Løsningen er også satt opp med direkte overgang fra Uni Micro til Kreditorforeningen sitt nettkontor uten behov for brukernavn og passord. Alle notater i saken finner kunde igjen i Uni Micro. Dette gjør at kunde vil finne nesten all informasjon i sitt Uni Micro-system. Overførsel av nye purresaker eller inkassosaker skjer ved to tastetrykk, sier Finsås, og oppfordrer brukere av Uni Micro til å ta kontakt med Kreditorforeningen for installasjon av den nye løsningen.


Slik virker løsningen i praksis:

*Saksflyt
Når saker er sendt inn til Kreditorforeningen vil en finne de igjen under «Vis aktive saker per dags dato». Klikk på en sak og trykk deretter på den nye knappen «Saksinfo». Her ligger informasjon om saksnummer, ansvarlig og kontaktperson. Under ligger en oversikt over meldingene som tilhører kravet. Hver gang en sender inn en melding til saksbehandler blir dette logget på saken i Uni Micro + hos Kreditorforeningen.

*Sende ny melding
Høyreklikk på saken og velg «Send melding til saksbehandler» på manuelle beskjeder. Du kan også avslutte en sak ved å trykke på «Avslutt sak».

*Vis info
Viser info fra nettkontoret på saken hos Kreditorforeningen. Denne gir direkte overgang til Kreditorforeningen sitt nettkontor. En trenger ikke å skrive inn brukernavn og passord.

*Innbetalinger
Blir det registrert innbetaling/kreditnota direkte i Uni Micro blir dette fanget opp. Innbetalinger registrert hos Kreditorforeningen blir også oppdatert i systemet.