Kan gå mot konkursrekord i 2018

2929 selskaper har gått konkurs så langt i år, en økning på 12,1 prosent fra i fjor på samme tid. –Tallene viser at det fortsatt kan gå mot flere konkurser i 2018 enn i rekordåret 2009, sier Per Einar Ruud, kredittøkonom i Bisnode.

I følge data- og analyseselskapet har 4851 bedrifter blitt slått konkurs og 1675 bedrifter blitt tvangsoppløst av myndighetene de siste 12 månedene. Til sammen utgjør dette hele 6426 selskaper, noe som nærmer seg rekorden etter finanskrisen i 2009 på 6449 konkurser og tvangsavviklinger.  

Årsaken til den store økningen er vanskelig å forklare, sier Ruud.
–  Når vi kan tangere rekorden som ble satt etter finanskrisen skulle man tro at det sto dårlig til med norsk økonomi og næringsliv. Det stemmer ikke overens med andre indikatorer for vekst og sysselsetting, sier han.

Økt netthandel kan gi konsekvenser
Men store endringer i en del bransjer kan forklare noe av utviklingen.
– Innen detaljhandel og tjenesteytende næringer har vi registrert stor vekst i antall konkurser med totalt 1317 konkurser så langt i år. Årsaken til dette er nok store strukturelle endringer i disse bransjene om dagen med økt netthandel og automatisering av tjenester, forklarer Ruud.

Tjenesteytende næringer har hatt en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger på hele 18,5 prosent hittil i år, mens i detaljhandel registreres det en økning på 10,3 prosent.

I industrien ser det heller ikke helt lyst ut om dagen. Denne bransjen opplever en konkursøkning på hele 11,5 prosent hittil i år. Mens hotell og restaurant har en økning på 10, 7 prosent.

Flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen
Bygg og anlegg er den bransjen som har hatt flest konkurser de siste årene, og denne bransjen står samlet for rundt en fjerdedel av alle konkurser i Norge. Men veksten i konkurser har her stabilisert seg noe. Hittil i år har bygg- og anleggsbransjen opplevd en konkursøkning på 2,8 prosent med 979 konkurser fra januar til juli 2018.

Størst økning i Oslo
1.halvår har det vært flest tvangsavviklinger og konkurser i Oslo, hvor 666 bedrifter har måtte legge ned driften. Dette er en økning på 41,4 prosent fra året før.
– Oslo har en veldig sterk økning, og det skyldes nok at Oslo rammes ekstra av problemene i varehandelen med overetablering og strukturendringer, sier Ruud.
Hordaland øker også betydelig med 406 konkurser hittil i år, en økning på 23,4 prosent.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE