Inkassosakens gang - slik sparer du penger!

Hvordan er egentlig inkassosakens gang, og hvilke enkle grep kan du som kreditor gjøre for raskere å drive inn utestående fordringer? Bjørn Hagen i Kreditorforeningen gir deg inkassotipsene du ikke bør gå glipp av.

– Gode rutiner er nøkkelordet når mislighold inntreffer. Ikke la purrejobben eller oversendelse til inkasso bli noe du skyver foran deg og lar ligge til du har tid. Spar tid og penger, gjør det med det samme, sier kontorsjef Bjørn Hagen i Kreditorforeningen Øst SA.

Slik er inkassosakens gang

1. Send faktura umiddelbart (betalingsbetingelser)
Send faktura samtidig med, eller umiddelbart etter, at varen er levert. De fleste av våre kunder har 10-14 dagers betalingsfrist på faktura. 

Tiden da man brukte «fri leveringsmåned + 30 dager» er definitivt forbi. Unntak her kan være kommunale/statlige organer, som pga. internrutiner «krever» lengre betalingsfrister. Vi ser også at dette gjelder for enkelte store selskaper.

2. Send kun én purring (inkassovarsel)
Når en betaling uteblir, anbefaler vi at det sendes kun èn purring (dvs. inkassovarsel). Både fordringshaver eller inkassator kan sende denne.

Dersom man tar purregebyr (f.t. kr.70,-) må faktura være forfalt med mer enn 14 dager.

Om innholdet i et inkassovarsel stilles følgende krav, ifølge Inkassolovens §9:
Skriftlig varsel på papir, hvor det varsles om at inkasso vil bli iverksatt, med betalingsfrist 14 dager. Vi ser at noen kunder velger en «mykere» variant av inkassovarselet, hvor man i overskriften skriver «Purring» eller «Betalingspåminnelse» i kombinasjon med inkassovarsel. Her har Finanstilsynet uttalt at varselet kun skal hete «Inkassovarsel!». 

3. Til inkasso - unngå manuell oppfølging
Tre-fire dager etter at fristen i inkassovarsel er utløpt bør kravet sendes over til Kreditorforeningen. Unngå manuell oppfølging ved å sette opp parametere for purring/inkasso i økonomisystemet. Vi trenger ikke fakturakopi for å registrere saken, men denne kan blir etterspurt senere ved behov. 95% av sakene blir i dag overført til inkassobyrået pr. datafiler eller webservice-løsninger.

4. Betalingsoppfordring - 14 dagers lovpålagt frist
Når vi har mottatt kravet til inkasso, sender vi først ut en lovpålagt Betalingsoppfordring. (jfr. Inkassoforskriften §2-2 har da «lett inkassosalær» påløpt). Vi ivaretar at krav til innhold jfr Inkassolovens §10 blir håndhevet. Betalingsfristen i en Betalingsoppfordring skal være 14 dager.

5. Innsigelser mot kravet - forliksklage
Har skyldner innsigelser mot kravet, og partene ikke lykkes å komme til enighet, kan saken sendes til forliksrådet i kommunen hvor skyldneren bor. Dersom forliksrådet er i din egen kommune, eller nabokommune, har du som kreditor møteplikt! I motsatt fall, kan møtefullmektig møte på vegne av kreditor. 

6. Dom og begjæring om utlegg
Har forliksrådet avsagt dom hvor skyldner dømmes til å betale, kan man begjære utlegg hos skyldner (ta pant i noe som skyldner eier). Dersom det ikke har kommet innsigelser på kravet, er fakturaen tvangsgrunnlag (tvfl.§7-2f).

Man kan begjære utlegg hos skyldner uten å måtte gå veien om forliksrådet. De aller fleste utleggsbegjæringene som sendes namsmannen i dag, er såkalte 7-2f begjæringer. Dvs. at man har valgt å ikke gå veien om forliksrådet først.

 

7. Tvangssalg dersom skyldner ikke betaler

Dersom skyldner ikke betaler, selv etter at man har fått utlegg (pant) i skyldners eiendeler (fast eiendom, løsøre m.m.), må man begjære tvangssalg av eiendelene.

Salgssummen fordeles mellom pantehavere i prioritetsrekkefølge. (Først til mølla, får først malt!) Eventuelt overskudd tilfaller skyldner.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE