Positiv til inkassokrav på e-post

Fra i år ble det lov å sende ut inkassovarsler og krav via e-post. E-postene finner veien til dem som skylder penger via Digipost.

– Vi ser bare fordeler med å kommunisere via e-post. Vi sparer papir og porto, og kommunikasjonen er blitt langt mer effektiv. I mange tilfeller ser vi også at pengene kommer inn raskere, sier Cato Finsås, salgssjef i Kreditorforeningen Vest.

 

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE