God kommunikasjon gir en god løsning

Kommunikasjon mellom fordringshaver, skyldner og inkassobyrå er viktig for å få en god løsning for alle parter. Hvordan sikrer man det?

– Det aller viktigste er at inkassobyrået vet hva de skal inndrive. De må kunne stole på at fordringshaver, som har kravet, fakturerer etter avtale med kunde, og at kravet er reelt sier advokat Tone Thomassen i advokatkontoret Yttersøadvokatene.

Inkassobyrået må ha riktig informasjon om hvem som er skyldner, og riktig kontaktinformasjon.
– Dersom de ikke har dette er ikke inkassobyrået i stand til å gjøre en god jobb.

Hold inkassobyrået oppdatert
Det kan også dukke opp ting underveis. Skyldner, som er den som er skyldig et beløp, kan ha innsigelser til kravet, det kan være reklamasjon, delinnbetalinger, eller avtale direkte mellom kunde og fordringshaver.
– Det er avgjørende at inkassobyrået får denne informasjonen så raskt som mulig. Inkassobyrået vet ikke historikken om de ikke får god informasjon. God kommunikasjon mellom fordringshaver og inkassobyrå er viktig.

Vis god inkassoskikk
I kommunikasjon med skyldner skal inkassobyrået sende ut lovpålagte brev med informasjon om hva kravet gjelder. Man skal også opptre i samsvar med god inkassoskikk som betyr at skyldner ikke skal utsettes for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.
– God inkassoskikk er på mange måter det samme som god folkeskikk. Når skyldner tar kontakt må han for eksempel forvente å få svar innen rimelig tid. Dersom ikke inkassobyrået kan svare må de umiddelbart henvise til fordringshaver.

Et typisk eksempel
Reklamasjon er et klassisk eksempel på viktigheten av god kommunikasjon. Det kan være en fordringshaver som er et bilverksted som har reparert en bil og fremmet faktura. Kunden sier at reparasjonen ikke er riktig utført, og får ikke startet bilen.
– I denne situasjonen bør ikke fordringshaver sende kravet til inkasso uten å opplyse om reklamasjonen. Inkassobyrået må vite om dialogen, og vite hva status er. Dersom feilen er utbedret kan inkassobyrået fastholde kravet overfor skyldner - med denne begrunnelsen. Dersom feilen ikke er fullstendig utbedret må kanskje kravet falle bort, eller justeres, avslutter Thomassen.

 

 

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE