En effektiv og papirløs fremtid

Inkassobransjen går en spennende teknologisk tid i møte, men utfordringen er hvordan en skal nå skyldner på en sikker og god måte.

Siden Inkassolovens oppdatering i 1989 har verden utviklet seg et godt stykke, med tanke på teknologi, nye kravstyper, og et helt annet forbrukervern i tillegg til en eksplosiv økning i kredittkjøp og kreditt generelt.

– Det nytter ikke å sitte med mappen og papiret lenger. Vi må behandle sakene på en helt annen måte enn det vi gjorde for 30 år siden, forteller advokat Tone Thomassen.

Hvordan nå skyldneren
Inkassoloven er i ferd med å tilpasses et mer moderne samfunn. I første kvartal av 2017 ble loven endret fra «skriftlig på papir» til «skriftlig», noe som gir lov til bruk av digital kommunikasjon – men kun dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte.

– Det betyr at vi må ha en forventning om å treffe skyldner i andre enden av den elektroniske strengen, i en tid der endringer skjer ekstremt fort. Det er en vid gruppe vi skal treffe – alt fra ungdommer til pensjonister – noe som gjør det krevende fordi teknologiutviklingen går så raskt, og enormt mange ulike plattformer hvor vi kan nå folk på, sier hun.

Eksempel på «betryggende sendt», er portaler hvor mottaker selv har åpnet opp for en plattform –  som for eksempel Digipost og
e-faktura – og selv vet at de vil motta viktig informasjon på den aktuelle måten. Dersom skyldner da ikke følger med i timen og ikke sjekker varslene, er det skyldner som har misligholdt.

Den nye skyldnergruppen
– Et problem som kommer i kjølevannet av det hele, er den nye skyldnergruppen av personer med begrenset teknologisk erfaring, som ved en tilfeldighet har åpnet opp for eksempelvis Digipost. De har kanskje aldri misligholdt en faktura, og blir livredde når de åpner en purring eller inkassovarsel. Når en ikke åpner et brev digitalt, vil det få samme konsekvenser som ikke å åpne et fysisk brev. Da baller det fort på seg, forklarer Thomassen.

Noen løser dette ved å sende ut et fysisk brev dersom det digitale brevet ikke har blitt åpnet innen en viss tid. Men det er altså ikke et krav. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge inn en melding på en portal som kunden selv har opprettet tilgang til. Det må i tillegg sendes ut tekstmelding eller e-post i et varsel om at de har mottatt et brev.  

– Det er svært viktig å finne trygge og gode plattformer som ivaretar sensitiv informasjon om skyldneren så vi ikke havner på kanten av Personvernloven og bryter taushetsplikten, presiserer Tone Thomassen.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE