2017 – Et meget godt år for Kreditorforeningen

Med 100 millioner i omsetning og stor økning i antall saker, var 2017 et minnerikt år for Kreditorforeningen. De tror den positive utviklingen vil fortsette i 2018.

– Det har vært en relativt stor økning i omsetning og antall nye oppdrag i alle de fire virksomhetene i Kreditorforeningen i 2017. Vi når en omsetning på nærmere 100 millioner – det er en økning på 10-12 millioner fra 2016, sier Bjørn Grønnesby, administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge.

Økningen er større enn gjennomsnittlig økning i det nasjonale markedet. Det betyr at Kreditorforeningen har «større fart» og vinner markedsandeler for tiden.
– Antall ansatte har økt, men ikke så mye som omsetningen og oppdragstilfanget, har økt. Det betyr at vi er blitt mer effektive – at vi behandler flere saker og omsetter mer per hode enn tidligere, sier han.

Bytting av fagsystemer
I følge Grønnesby har 2017 vært et svært hektisk år for Kreditorforeningen. Dette var blant annet det året hvor Kreditorforeningen byttet fagsystemene sine, og resultatet har gått over all forventning.
– Det har vært få utfordringer, hovedsakelig på grunn av planlegging av egne ansatte i prosjektgruppen, samtidig som at vår IT-avdeling har utviklet løsninger parallelt med implementeringen. Vi har måttet gjøre grep på den tekniske kompetansen og alle ansatte har fått nødvendig opplæring på de nye systemene, sier han.

Digitalisering
2017 var også året Kreditorforeningen for fullt startet opp prosjektet med digitalisering av virksomheten.
– Her er vi ikke i mål enda, men vi har gjort noen kvantesprang. Våren 2017 ble det åpnet for å sende lovpålagte varsler via elektroniske kanaler. Det har tatt litt tid å få satt opp og testet disse kanalene, men dette er nå på plass. Vi har nå gjennomgående digitale dokumentarkiv – sånn at alle tilgjengelige og relevante dokumenter som er knyttet til saken også nås digitalt. Vi jobber med elektronisk samhandling med det offentlige, og mye av regnskapsarbeidet er også digitalisert ved at vi mottar stadig flere EHF-fakturaer. Vi har innført elektronisk dokumentflyt for inngående fakturaer, forteller Grønnesby.

I nettkontoret er det flere endringer som er ønsket av både kunder og Kreditorforeningen.
– Vi tenker at vi fortsatt skal ha det beste nettkontoret på markedet. Vi jobber nå med å prioritere disse endringsønskene og legge en plan for når det skal utvikles, sier han.

Skyldnerweb har også fått noen forbedringer. Blant annet økes sikkerhetsnivået på innlogging. Det blir mulighet for å logge seg inn i skyldnerweb via BankID. Det ses også på muligheter for å tilby flere betalingsalternativ enn via mobil, nettkontor og nettbank.
– Her skjer det mye, og det handler om å følge med i utviklingen, påpeker Grønnesby.

På full fart inn i 2018
Den administrerende direktøren i Kreditorforeningen Midt-Norge tror at den positive utviklingen som Kreditorforeningen er inne i, vil fortsette inn i 2018.
– Vi er nå rigget for ytterligere vekst med de verktøy vi har tilgjengelig. Vi får stort sett bare gode tilbakemeldinger fra kundene våre med vårt kunde-/servicekonsept. En skal ikke gjøre store endringer på ting som fungerer, og vi vil derfor fortsatt jobbe nært våre oppdragsgivere for å kreve inn mest mulig av deres utestående. De planlagte endringene vi skal få gjennomført, vil i størst mulig grad skje på «innsiden» av våre systemer. Når det er sagt, forventer vi også å ferdigstille nye elementer i nettkontoret, sånn at hverdagen til våre oppdragsgivere/kunder, blir enda mer effektive!

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE