Velkommen til seminar

Du inviteres til seminar der dagens tema er likviditet, arbeidskapital, effektiv og lønnsom oppfølging av
kundefordringer, håndtering av reklamasjoner og klager fra kunder: 

Likviditet og arbeidskaital i et analytisk perspektiv
Lars Skogheim, leder av Corporate Analytics i Danske Bank, belyser viktigheten av en helhetlig forståelse
av forhold som påvirker bedriftens arbeidskapital og likviditet.

Effektiv og lønnsom oppfølging av kundefordringer
Bjørn Grønnesby og Guri Sande fra Kreditorforeningen gir oss et innblikk i:

  • Optimale purre- og inkassorutiner
  • Integrasjonsløsninger mot ulike økonomisystem
  • Digitale selvbetjeningsportaler for oppdragsgiver og skyldner

Hvordan håndtere reklamasjoner og klager fra kunder?
Foredragsholder: Advokat Anders Kjøren, Steinkjeradvokatene

Tid & sted

Trondheim
Tid: Fredag 29. mars, kl. 08.00-10.00. Frokost fra kl. 08.00.
Sted: Danske Bank (Foredragssalen)

Steinkjer
Tid: Onsdag 3. april, kl. 08.00-10.00. Frokost fra kl. 08.00
Sted: Quality Grand Hotel 

Stjørdal
Tid: Onsdag 3. april, kl. 14.00-16.00. Enkel servering fra kl. 14.00.
Sted: Kimen Kulturhus (kinosal 1)

Meld deg på innen 27. mars. 

Påmelding