KURS

  • Fokus på faglig oppdatering
  • Årlig høstseminar
  • Lokale kurs

Kommende kurs og seminar


29. mars: Frokostseminar, Likviditet, arbeidskapital, kundefordringer,reklamasjoner og klager, Trondheim
3. april: Frokostseminar, Likviditet, arbeidskapital, kundefordringer,reklamasjoner og klager, Steinkjer
3. april: Ettermiddagsseminar, Likviditet, arbeidskapital, kundefordringer,reklamasjoner og klager, Stjørdal
11. april: Gratis frokostmøte, Utnytt mulighetene i nettkontoret, Kristiansand
21. mai: Gratis frokostmøte, Nyttig og lønnsomt, Hvam
26. september: Gratis frokostmøte, Nyttig og lønnsomt, Sarpsborg
23.-24. oktober: Høstseminaret 2019, Radisson Bryggen, Bergen
31. oktober: Gratis frokostmøte, Nyttig og lønnsomt, Kongsvinger

 

Kreditorforeningen er opptatt av å skape arenaer for faglig oppdatering og erfaringsutveksling. 

Vi arrangerer jevnlig lokale kurs og frokostmøter i ulike deler av landet. Til vårt årlige høstseminar inviterer vi alle våre kunder til to dager med faglig oppdatering. Vi er også til stede på bransjeseminarer for å møte eksisterende og nye kunder. 

Ta gjerne kontakt med oss for hvis du har ønske om tema på fremtidige kurs og arrangement!