Brukergruppen

Siden 2007 har Kreditorforeningen hatt en egen brukergruppe. Gruppens oppgave er å gjøre oss enda bedre. Brukergruppen kommer stadig med  forslag til forbedringer og utvikling av Kreditorforeningens tjenester og produkter.

Fakta:

  • Brukergruppen er et rådgivende organ
  • Den består av kunder fra samtlige Kreditorforeninger
  • Representantene utnevnes for to år om gangen


Har du innspill til Brukergruppen?

  Kontakt de her