Offentlig

  • Effektive integrasjonsløsniger
  • Faste saksbehandlere
  • Høy løsningsgrad 

Kreditorforeningen er spesialist på innfordring av offentlige krav.

Offentlig sektor er et av Kreditorforeningens viktigste satsningsområder. Vi har lang erfaring med inndriving av krav fra både statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. Vi har svært effektive integrasjonsløsninger mot en rekke økonomisystem, og har lagt ned betydelige ressurser for å sørge for at vi har sikre og stabile løsninger.

Vi tilbyr faste saksbehandlere, med lang erfaring og god kjennskap til de ulike offentlige virksomheters kravstyper og problemstillinger. Vi har fokus på respektfull behandling av skyldner og tar oss tid til personlig oppfølging der dette kreves.  For oss er inkasso mer enn penger!

Vi legger ned store ressurser tidlig i prosessen for å oppnå raskest mulig oppgjør. Vi søker i første omgang å finne frivillige løsninger innenfor fullmakter gitt av våre oppdragsgivere.

Vårt mål er å gi våre kunder bedre service, tettere oppfølging og høyere løsningsgrad enn det du får hos våre konkurrenter.

I vårt nettkontor får du alltid full oversikt over porteføljen din – med arbeidslister og meldingsfunksjon. Du får også rapporteringsverktøy tilpasset dine egne regnskapssystemer.

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Kreditorforeningen, med sine kompetente medarbeidere, har en profesjonell håndtering av Nord-Trøndelag Fylkeskommune sine inkassokrav. Samarbeidet gjennom flere år har vist at det er lønnsomt med spesialkompetanse innenfor inkasso, og bruk av integrasjonen. KredWeb mot Agresso effektiviserer rutiner og tidsbruk på begge sider. Tone Mediaas Reitlo, Fagleder regnskap, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Domstoladministrasjonen
Vi har samarbeidet med Kreditorforeningen siden 2007, og de tilfredsstiller våre krav, både til service, samarbeid og fleksibilitet på en svært god måte. Vi opplever Kreditorforeningen som lett tilgjengelige, både på telefon og epost. Dette gjelder både oss i DA, den enkelte domstol og vår regnskapsleverandør Direktoratet for Økonomistyring (DFØ). Kreditorforeningen er faglig dyktige og svært gode problemløsere. Dette gjenspeiles i faglig gode svar, som er enkle å forstå og er som er tydelige og presise. Inkassoarbeidet går av seg selv, og vi har lite som bekymrer oss på dette området. Gunnar Kvitsand, Seniorrådgiver, Domstoladministrasjonen

KURS OG SEMINAR

Se alle kurs

I vår kurskalender

KURSOVERSIKT