Landbruk

  • Effektive løsninger
  • Faste saksbehandlere
  • Fokus på god dialog

Kreditorforeningen kjenner landbruket med sine sesongvariasjoner og svingende inntekter. Bransjekunnskap er nøkkelen til å oppnå innbetaling på en sak.

Kreditorforeningen har god kompetanse og lang erfaring med inkasso innen landbruket. Vi har fokus på målrettet innsats, og vår erfaring er at en god dialog ofte er starten på en god løsning. Fleksibilitet og smidighet i dialog med kunden fører til raskere oppgjør. Kreditorforeningen kjenner til muligheten for å sikre kravet på ulike måter, og dette gir stor trygghet for våre kunder i landbruksbransjen. De ser store gevinster ved å benytte våre løsninger.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE

Felleskjøpet Agri SA
Kreditorforeningen sørger for at vi beholder et godt forhold til kundene også etter at saken er oppgjort. For oss er det svært viktig.
OS ID AS
Vi synes Kreditorforeningen har en god tilnærming til kundene våre. De har kunnskap om det særegne ved bransjen vår, og det gjenspeiles i måten de tar hånd om kundene våre på. Vi synes rett og slett at Kreditorforeningen er gode med mennesker!

KURS OG SEMINAR

Se alle kurs

I vår kurskalender

KURSOVERSIKT