Helse

  • Effektive løsninger
  • Faste saksbehandlere
  • Høy løsningsgrad

Kreditorforeningen tilbyr svært effektive innfordringsløsninger for helsesektoren.

Vi har både sykehus, legekontor, legevakter, klinikker og apotek blant våre kunder. Siden 01.01.2015 har Kreditorforeningen hatt samarbeid med alle landets helseforetak. Vi kjenner bransjens spesielle utfordringer. Vi har dedikerte kontaktpersoner, og i samråd med kunden sikrer vi  individuelle tilpasninger, og legger også klare rutiner for behandling av ulike kravtyper innenfor retningslinjer gitt av våre oppdragsgivere.

I vårt nettkontor får du alltid full oversikt over porteføljen din – med arbeidslister og meldingsfunksjon. Du får også rapporteringsverktøy tilpasset dine egne regnskapssystemer.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE

Sørlandet Sykehus
Kreditorforeningen sender oss jevnlig rapporter på løsningsgrad og resultater. Vi har også statusmøter ved behov. Vår erfaring er at vi hele tiden har fått rask og god service. Vi har gjort noen tilpasninger underveis, og Kreditorforeningen har på en rask og god måte imøtekommet våre ønsker. Vårt inntrykk er videre at kundebehandlerne hos Kreditorforeningen har god kompetanse og håndterer henvendelser fra pasientene på en ryddig og fin måte. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet vi har med Kreditorforeningen.

KURS OG SEMINAR

Se alle kurs

I vår kurskalender

KURSOVERSIKT