Kreditorforeningen tilbyr effektive og fremtidsrettede løsninger som er direkte integrert med ditt økonomisystem. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer i sakene oppdateres automatisk via webservicer. Vi tilbyr integrasjoner for blant annet:  

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Uni Micro. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer. Løsningen støtter:

  • Overgang til nettkontor uten pålogging
  • Avslutte sak i Uni Micro
  • Sende melding til saksbehandler fra Uni Micro
  • Mulighet til å inkludere fakturakopi

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Følg linken og kom i gang med integrasjon mot Uni Micro på 1-2-3!
Uni Micro

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Xledger. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Visma Business. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med PowerOffice Go. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt.  

Følg linken under og kom i gang med integrasjon mot PowerOffice Go på 1-2-3!

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med CGI. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Cordel. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.
Følg linken og kom i gang med integrasjon mot Cordel på 1-2-3!
Cordel

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Visma.net. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Sparebank 1 Regnskap. Løsningen er tidsbesparende, brukervennlig, sikker og er gratis.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Uni Economy. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Følg linken og kom i gang med integrasjon mot Uni Economy på 1-2-3! Eller aktiver direkte i Uni Economy
Uni Economy

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Visma Enterprise. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Visma Global. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Tripletex. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med Unit 4. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med 24SevenOffice. Du kan enkelt ta ut oversikt over poster som er klar til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer.

Kunder som har tatt i bruk løsningen, ser innen kort tid store besparelser i tid og manuelle oppgaver. Implementeringen for nye kunder gjøres raskt og enkelt, og Kreditorforeningen bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så smidig som mulig. Kontakt oss om du ønsker mer info om hvordan du tar løsningen i bruk for din virksomhet.
24SevenOffice

Kreditorforeningen tilbyr en effektiv og fremtidsrettede inkassoløsning som er direkte integrert med DNB Regnskap. Løsningen er tidsbesparende, brukervennlig, sikker og er gratis.

Kunder som har tatt i bruk våre løsninger ser store besparelser i tid og manuelle oppgaver, innen kun kort tid. Implementeringen for nye kunder som ønsker å ta i bruk løsningene gjøres raskt og enkelt, og vi bistår deg hele veien for å gjøre overgangen så enkel som mulig.


Ta kontakt på e-post kontakt@kred.no om du ønsker mer informasjon om våre løsninger.