Vi heier på Inkassoregisteret!

Både bransjen og skyldnere har manglet et godt og brukervennlig verktøy for å få oversikt over samlet inkassogjeld – inntil nå. Lene Drange, kjent fra Luksusfellen, er primus motor, og Kreditorforeningen har bidratt med innspill til tjenesten. Det er vi stolte av!

Et kjærkomment verktøy

I Kreditorforeningen applauderes det nye verktøyet. Inkassoregisteret, som riktig nok er mer en portal for å få oversikt over gjeld enn et register, er både tidsbesparende og praktisk i følge Christer Mykkestue, direktør for salg og marked:

– For vår del er det flere fordeler med et samarbeid og en integrasjon med Inkassoregisteret. Vi får daglig henvendelser fra privatpersoner som lurer på hva de skylder, og det er for oss et tidkrevende og manuelt arbeid. Privatpersoner har heller ikke hatt mulighet til å få oversikt over sin egen gjeld, og i verste fall har de måttet kontakte samtlige inkassoselskap i Norge for å få oversikt over hva de skylder, forklarer Christer.

– Med Inkassoregisteret vil denne informasjonen være tilgjengelig på ett sted. Slik bidrar vi sammen til å gjøre det enklere å få full oversikt over egen gjeld. Nordmenn har i dag over 115 milliarder kroner i inkassogjeld, og det er 77 inkassoselskap å forholde seg til. Det er på tide at vi i bransjen tar ansvar for situasjonen, avslutter han.

 

Viktig for privatpersoner

Lene Drange har via utallige møter med privatpersoner i økonomisk uføre erfart hvor vanskelig det kan være å orientere seg om egen gjeld. Det var grunnen til at hun sammen med flere andre tok initiativ til Inkassoregisteret. Som hun selv forteller, er det viktig at bransjen blir med på løftet:

– Kreditorforeningen var umiddelbart positive til å integrere med oss i Inkassoregisteret. Resultatet av det er at privatpersoner får en raskere og bedre oversikt over egne inkassosaker. Vi ser på Kreditorforeningen som et innovativt inkassoselskap som også har kommet med innspill til hvordan vår tjeneste kan blir enda bedre. Det setter vi pris på, fordi vi trenger et samarbeid med inkassobransjen for å skape en god tjeneste for privatpersoner, forteller Lene.

– Kreditorforeningen var et av de første inkassoselskapene som ønsket denne integrasjonen, de går foran som et godt eksempel, konkluderer Lene.

 

Bransjeforeningen er med

Virke Inkasso, som organiserer de fleste inkassoselskap, stiller seg utelukkende positive til registeret og mener det haster å få på plass en digital løsning som gir samlet oversikt over all inkassogjeld ved hjelp av noen tastetrykk.

Bransjeforeningen uttaler at de ser det som positivt at Inkassoregisteret AS er godt i gang med å utvikle en slik løsning. På bakgrunn av det har de gått ut med en generell anbefaling til inkassobransjen og medlemmene om å samarbeide tett med Inkassoregisteret for å realisere prosjektet. Virke Inkasso oppfordrer dessuten alle inkassoselskap til å koble seg til portalløsningen.

Og med det er det håp om at den siste blindsonen knyttet til gjeld blir borte, og at Inkassoregisteret sammen med Gjeldsregisteret gir en total oversikt over gjeldssituasjonen for privatpersoner. I Kreditorforeningen skal vi i alle fall sørge for å bidra med det vi kan.