Utfordrende samarbeid har vært nøkkelen til suksess

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Kreditorforeningen har et utfordrende samarbeid, i positiv forstand. Hittil har de jobbet sammen i 18 år, og fornyet nylig avtalen.

– Kreditorforeningen drar oss fremover i riktig retning i forhold til å utarbeide prosesser og tekniske løsninger. De er en god rådgiver, sier Roar Pedersen, avdelingsleder for økonomi og kundeprosess i Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

NTE utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, og hadde Norges mest fornøyde strømkunder ifølge Norsk Kundebarometer 2021. De har en ambisiøs strategi om å gjøre Trøndelag klimanøytralt. Det å være grønn skal ikke bare være en snakkis, men må konkretiseres. De er fremoverlente i alt de gjør, også i inkassoprosessen. 

Gjensidig utvikling

Det gjør at de jobber tett med Kreditorforeningen for å utvikle tekniske løsninger. Akkurat nå er fokuset på integrasjonen mot økonomisystemet UBW/Agresso. 

– Vi er med å tester, ser at transaksjonene går begge veier, og at ting fungerer som de skal. Dersom det kommer utfordringer tar vi møter på Teams, og det har fungert godt, mener Pedersen. 

Denne type løsninger dukker enten opp som forslag fra Kreditorforeningen, eller som et ønske fra NTE. Da er det kort vei fra problemstilling til å sette prosjekter ut i live. 

– Det er en gjensidig utvikling. Det gjør at vi utfører prosesser på bedre måter, og Kreditorforeningen får løsninger de kan tilby oss og andre kunder som har samme økonomisystem, forteller Pedersen. 

– Vi er avhengige av å ha kunder som stiller krav til oss for at vi skal være i front, sier Guri Sande, som er markeds- og inkassosjef i Kreditorforeningen. 

De tekniske løsningene som utvikles i samarbeid mellom de to aktørene har mye å si for arbeidsprosessen til NTE. Prosesser som er manuelle og tungvinte i dag kan automatiseres gjennom denne typen prosjekt.

– Vi jobber kontinuerlig med effektivisering, fra stort til smått. Dersom vi sparer et minutt her og ti minutter der kan det bli mye til slutt, poengterer Pedersen og legger til at automatisering av prosessene også gjør at de får ned feilprosenten. 

Se oversikt over alle økonomisystemene vi har integrasjon mot

Kjenner saksbehandlerne og kundene

NTE har et eget team hos Kreditorforeningen som består av seks saksbehandlere, kundesenter, IT, support, regnskap og marked. 

– Det har veldig mye å si for oss at vi har et fast team, og at vi kjenner saksbehandlerne. Vi er avhengige av å ha en god dialog. Når vi har utfordringer kjenner vi de som tar telefonen. Det er en trygghet, sier Pedersen. 

– Teamet med teamleder Turid Arntsen Derås i spissen gjør en solid jobb. De har en følelse av at de jobber i NTE, og er kundens forlengede arm. Vi er opptatt av å være tilgjengelige, svare kjapt, løse sakene og opprettholde et sunt kundeforhold, forteller Sande i Kreditorforeningen.

Kreditorforeningen kjenner også kundemassen til NTE godt, både gjennom det lange kundeforholdet og gjennom andre bedrifter de har avtale med.

– Det er en fordel for oss at vi opererer i samme geografiske område. Vi er opptatt av å håndtere kundene på en respektfull måte, og bidra til at de er i stand til å gjøre opp for seg på god måte. Det hjelper Kreditorforeningen oss med. Slik kan vi beholde kundene også i fremtiden, sier Pedersen. 

Er i samme familie

NTE og Kreditorforeningen sitter rundt 200 meter fra hverandre i luftlinje i Steinkjer sentrum. Det har gjort det enkelt å springe over gaten for å møtes, og er noe som savnes nå når fysiske samlinger blir holdt til det minimale. 

– Det har fungert veldig bra. Nærhet har en del å si for samarbeidet, fastslår Pedersen. 

Og det er ikke bare geografisk nærhet han vektlegger. 

– Jeg føler at vi i NTE og Kreditorforeningen er i samme familie. Vi har samme lynne og snakker det samme språket. Vi har lignende bedriftskultur og de samme verdiene. I Kreditorforeningen har vi en samarbeidspartner som er behagelig å jobbe med, fortsetter han. 

Tettere oppfølging under koronapandemien 

Da koronapandemien var et faktum tok NTE kontakt med Kreditorforeningen for å få råd i forhold til oppfølging av fordringer. Skulle de slutte og purre? Slutte å sende til inkasso? 

– Vi ble enige om at det mest fornuftige var å fortsette med rutinene vi hadde, for å unngå at det blir akkumulert stor gjeld som ikke var nødvendig, sier Sande i Kreditorforeningen og forteller at de samtidig etablerte noen nye praksiser: 

– Siden da har vi hatt månedlige møter med en tverrfaglig gruppe bestående av kundeservice, økonomi og salg hos NTE, og teamleder Turid Arntsen Derås og kundeansvarlig fra Kreditorforeningen. Her har vi gått gjennom status på porteføljen, de største kravene og risikokunder. Det har skapt en større bevissthet, og jeg tror det er noe vi vil fortsette med.

Det ble også jobbet med rutiner for å fange opp de som fikk utfordringer. Det ble lagt inn god informasjon i selvbetjeningsløsningen, og de hadde et nettverk som fanget opp disse kundene.

– Vi har vært nervøse og spente på hvordan korona ville slå ut på betalingsviljen og betalingsevnen til kundene våre. Derfor har vi hatt hyppige møter for å være i forkant, og se om det har vært behov for å sette inn spesielle tiltak, sier Pedersen hos NTE og legger til: 

– Så langt har det gått overraskende bra. Men vi følger med og er godt forberedt på utfordringer.

Vil utvikle lokale leverandører

NTE er opptatt av å bidra til lokal verdiskaping. For hver NTE-ansatt skapes det to til tre arbeidsplasser i andre lokale bedrifter. De kjøper tjenester for over en milliard i året. Størsteparten av midlene havner i Trøndelag. 

– Vi har som prinsipp at vi må være konkurransedyktige. Vi skal aldri misbruke vår kjøpsmakt, men hjelpe andre til å vokse. Fokuset på lokale leverandører har gitt utvikling til mange bedrifter som har tatt steg videre i egen bransje, forteller leder for innkjøp i NTE, Ademir Viteškić. 

Godt samarbeid gav forlenget avtale 

Samarbeidet mellom NTE og Kreditorforeningen har vart siden 2003. NTE har hatt flere anbudsprosesser på inkassotjenester i løpet av perioden, med krav til blant annet tekniske løsninger og kjennskap til markedet. Kreditorforeningen har gått seirende ut hver gang. Etter at de skilte ut nettvirksomhet, ble de friere til å inngå avtaler med parter de ønsker å samarbeide med. Med den gode historien og samarbeidet i mente valgte NTE å bare gå i dialog med Kreditorforeningen i denne runden.  

– De beste avtalene er de du ikke hører noe om, sier innkjøpsleder Viteškić lattermildt og legger til: 

– Basert på tilbakemeldingen fra Roar og teamet er de veldig fornøyde med oppfølgingen, og den målrettede investering Kreditorforeningen har gjort med kundetilpasning og heldigitalisering. Vi vil ikke bruke unødvendig tid på ting som fungerer bra. I forhandlinger kom vi frem til en avtale begge var fornøyd med. 

NTE er og har vært en stor og viktig kunde for Kreditorforeningen.

– Vi er veldig stolte og glade for å ha en ny, langsiktig kontrakt på plass. Det har stor betydning for at vi opprettholder aktivitet og arbeidsplasser hos oss og gir oss muligheter for videre vekst og utvikling som også kommer våre andre oppdragsgivere til gode, avslutter Sande i Kreditorforeningen.

 

Trenger din bedrift hjelp i inkassoprosessen? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.