Slik unngår du foreldelse av dine fordringer

Har du krav til en privatperson eller en bedrift? Du kan gå på et økonomisk tap hvis du ikke kjenner til reglene rundt foreldelsesfrister på fordringer. Dette bør du vite for å unngå tap.

Når en fysisk eller juridisk person har et krav mot en annen, snakker vi om en fordring. I regnskapssammenheng er en fordring en faktura som er utstedt, men ikke betalt ennå.  

Krav foreldes

En fordring dreier seg alltid om et pengekrav. Men visste du at disse pengekravene foreldes, og dermed faller bort, etter en viss periode? 

– Det stemmer at ved foreldelse kan ikke kreditor lenger fastholde sitt krav på oppgjør.  Lengden av den alminnelige fristen er tre år og den begynner å løpe ved forfall, forklarer Rolf Christensen, advokat i Steinkjeradvokatene.

Men ingen regel uten unntak. Foreldelsesloven regulerer foreldelse av pengekrav. Og som nevnt er den alminnelige fristen lovfestet til tre år. Men fristen kan brytes ved rettslige skritt. Eller ved at skyldneren uttrykkelig erkjenner kravet og kravets størrelse. En muntlig erkjennelse av skyld i denne sammenheng, er ingenting verdt. Den må være skriftlig.

–  Fristen brytes heller ikke ved purring eller inkasso, kun om man tar rettslige skritt. Det vil i de fleste tilfeller si at saken bringes inn for forliksrådet, eller at det begjæres utlegg direkte med grunnlag i fakturaen. Men det er også visse krav som har andre frister, selv om hovedregelen er tre år. 

Ikke vær passiv!

Noen skyldnere velger å holde seg passive i pengekravssaker i håp om at saken blir foreldet.

–  Det er ikke særlig lurt, siden de aller fleste kreditorer tar de rettslige skritt som er nødvendige for å unngå foreldelse. Likevel må private kreditorer være sitt ansvar bevisst. Det er ikke juridisk mulig å holde liv i et krav bare ved purring. Det er en del personer som tror det er nok å purre, sier Christensen.

Det er viktig å huske på at hvis skyldner går konkurs, er det egne frister som gjelder.

– Her finnes det flere spesialregler, så det er viktig å sjekke hva som gjelder til enhver tid for å unngå et økonomisk tap.

Vi hjelper deg

Kreditorforeningen bistår  kunder med å ta nødvendige rettslige skritt for å avbryte foreldelse der dette er ønskelig. Dette betinger at kravene oversendes til inkasso i god tid før det foreldes.

Ta kontakt med oss i Kreditorforeningen om du har spørsmål omkring foreldelse av dine fordringer.