Slik benytter du deg av forsinkelsesgebyr

Til tross for at nye regler om forsinkelsesgebyr kom i 2013, er det i dag få virksomheter i Norge som tar i bruk den nye loven. 

– Det nye direktivet medfører at du har rett til å kreve et gebyr på inntil kr 390,- i tillegg til forsinkelsesrenter allerede dagen etter forfall. Man trenger altså ikke å vente 14 dager for å kreve purregebyr. Dette gjelder ovenfor næringsdrivende og/eller det offentlige, sier advokat Anders Kjøren.
 

Kom som følge av EU-direktiv

Bakgrunnen for de nye reglene er knyttet til situasjonen i en del EU-land hvor betalinger skjedde svært sent, gjerne 2-3 måneder etter forfall. I land som Spania, Italia og Hellas ble gjerne betalingsfrister sett på som veiledende, og ikke absolutte. I Norge har det vært bedre betalingsvillighet.
 

Tilbakeholden

Kanskje nettopp på grunn av dette har inkassoselskap i Norge vært tilbakeholden med å bruke denne muligheten.

–  Dette kan ha ulike årsaker. Dette omfatter blant annet muligens liten kjennskap til muligheten, «frykt» for å være først ute i forhold til hvordan kundene vil reagere, muligens også utfordringer til å kunne benytte dette i en del regnskapssystemer, sier Kjøren. 

Ifølge advokaten er det en endring på gang.  

– Det fremstår likevel slik at det er flere og flere som har begynt å bruke dette det siste året, sier han.  
 

Separat vurdering

Hvordan mener du at norske inkassoselskap skal forholde seg til denne loven?

–  Jeg er av den oppfatning at kreditorene må ha kunnskap om denne bestemmelsen. Videre må man vurdere hver enkelt kunde separat. Det er ikke alle kunder som skal behandles likt, understreker Anders Kjøren.

Advokat Anders Kjøren