Ønsker å spare kunden for tid med ny integrasjonsløsning

Vi i Kreditorforeningen tilbyr nå en ny og fremtidsrettet inkassoløsning for kunder som benytter UBW (Agresso). Med løsningen, som er direkte integrert med UBW, automatiseres og forenkles arbeidsprosesser slik at hverdagen blir lettere for våre kunder. Lyst til å prøve du også?

Sammen med IT-konsulentselskapet Arribatec har vi utviklet en inkassoløsning som er direkte integrert med systemet Unit 4/UWB. Med denne løsningen kan man enkelt ta ut poster som er klare til å oversendes til inkasso og få kvitteringsmelding tilbake direkte i UBW uten å sende filer, i tillegg til at innbetalinger og krediteringer automatisk oppdateres via webservice.

–Ja, det stemmer at vi har utviklet en helt ny integrasjonsløsning som nå er klar for kundene våre, sier inkassoleder Øyvind Sneve i Kreditorforeningen og utdyper:

– Formålet med å utvikle en slik integrasjonsløsning var at den vil spare kunden for mye tid samt at systemene oppdateres raskere.

Unngår å jobbe med løste saker

Tidligere er det blitt sendt ut filer til faste tidspunkt. Nå går det automatisk. Når inkassosaken er sendt inn av kunde, oppdateres kvitteringsmeldinger, innbetalinger begge veier og krediteringer. Der man tidligere var avhengig av enkeltpersoner, frigir den nye løsningen tid og ressurser, slik at vi kan konsentrere oss om saker som fortsatt er uløste.

– Det gjør at alt flyter mye bedre, konstaterer Sneve.

Selv om en person er på ferie vil meldingene om innbetalinger og krediteringer bli sendt fortløpende. En av grunnene til at Kreditorforeningen har valgt å satse på denne integrasjonsløsningen er at vi har mange kunder som bruker UBW (Agresso) og at mange av kundene ønsker seg mer automatisering.

– Fordelen for oss er at vi slipper å etterspørre innbetalinger og krediteringer nå som vi er mer oppdaterte. Dermed unngår vi å jobbe med saker som allerede er betalt inn. De som tidligere har sendt filer, sitter nå i større grad å kontrollerer at ting har gått som de skal.

Har fått testet løsningen i praksis

Det er viktig for oss i Kreditorforeningen å gjøre arbeidshverdagen lettere for våre kunder. Og vi ser at det er flere som kunne hatt nytte av denne løsningen. Nå har den rullet og gått gjennom sommeren, og det ser ut til å fungere godt. Derfor er vi veldig glade for at elktroentrepenørskapet NTE takket ja til å være pilotkunde på dette prosjektet. 

– NTE er en kunde med mange ulike forretningsområder. Det gjør at vi virkelig får testet løsningen, slik at den er enklere å ta i bruk for kundene som kommer etter, sier Sneve om energi og elektroentreprenørselskapet som har vært med i utviklingen av integrasjonsløsningen sammen med Kreditorforeningen og Arribatec.

– Samarbeidet har vært veldig godt, bekrefter Sneve.

Selv sier NTE at løsningen de har brukt siden juni, har effektivisert og digitalisert arbeidsoppgaver i prosessen mellom de og Kreditorforeningen.

– På forhånd hadde vi sett for oss en løsning med mer automatisering av oppgaver, og det har vi fått. Alt fra overføring av inkassokrav til betalingsmottak har blitt mer effektivt, bekrefter Roar Pedersen, leder for økonomiavdelingen i NTE.

Prosjektarbeidet mellom Kreditorforeningen, NTE og Arribatec, som startet i vinter, har fornøyde parter i alle leire. Så langt har nemlig integrasjonsløsningen vist seg å fungere godt og nettopp forenkle arbeidshverdagen.

– Samarbeidet har vært veldig godt, og vi er veldig fornøyde med resultatet, avslutter Pedersen.

Lurer du på hvordan du og din virksomhet kan ta i bruk løsningen? Kontakt oss for mer info, så bistår vi deg for å gjøre overgangen så smidig som mulig.