Nye satser fra 1.1.23

Forsinkelsesrenten økes fra 9,25% til 10,75%. Purregebyr forblir uendret.