Ny kredittopplysningslov påvirker deg med enkeltpersonforetak

Alle enkeltpersonforetak (ENK) defineres som «fysiske personer» og likestilles nå med privatpersoner ved en kredittvurdering.

Den nye kredittopplysningsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og gjelder utlevering og annen behandling av opplysninger som ledd i kredittopplysningsvirksomhet. 

Loven medfører at alle kredittopplysninger som tas ut på ENK vil generere utsendelse av gjenpartsbrev. Kredittovervåking av enkeltpersonforetak vil ikke lenger være mulig og alle ENK som i dag ligger til kredittovervåking vil kunne få alternative løsninger. 

 

Les mer om hva dette vil si for deg med ENK på nettsiden til Dun & Bradstreet