Ny integrasjon mot Visma Enterprise

Kreditorforeningen har nå på plass en webserviceløsning for innfordring i Visma Enterprise.

Visma Enterprise er et av de mest brukte systemene for virksomhetsstyring blant kommuner og større private foretak. Systemet inneholder blant annet løsninger for lønn, innkjøp og økonomi.

– Vi har nå på plass en webserviceløsning for innfordring i Visma Enterprise. Løsningen vil effektivisere samarbeidet mellom kommunen/bedriften betydelig. Det vil nå bli slutt på manuell filflytting når vi nå får automatiserte rutiner, sier Espen Melby, markedssjef i Kreditorforeningen Øst.

Ifølge Melby har Visma Enterprise flere fordeler:

  • Du sparer tid
  • Du slipper manuell filflytting
  • Du får synkronisert kundereskontro og inkassoløsning automatisk
  • Du slipper manuelle posteringer
  • Du får bedret likviditet gjennom effektiviserte rutiner


En mer effektiv arbeidshverdag
Kongsvinger kommune har vært pilotkommune for Visma Enterprise en periode, og i september begynte de å bruke integrasjonsløsningen på modulen webservice inkasso (WS inkasso).

– WS inkasso innebærer en mer effektiv innfordringsprosess gjennom en automatisert dataflyt mellom kommunens økonomisystem og Kreditorforeningen som ekstern inkassopartner, sier Jostein Torkildsrud, teamleder for regnskap for Kongsvinger kommune.

I følge Torkildsrud fungerer løsningen svært godt, og har forenklet arbeidshverdagen deres.

– WS inkasso har effektivisert vår innfordringsprosess og dermed frigjort tid. Samtidig er vi blitt mer ajour og mindre sårbare. Dette skaper en trygghet i hverdagen på de kommunale kravene som befinner seg i et innfordringsløp. Vi vil ikke tilbake til manuelle rutiner, understreker han.
 

Ønsker du å vite mer om integrasjonsløsningen mot Visma Enterprise? 
Send en e-post til kontakt@kred.no eller ta kontakt med en av våre selgere.