Ny integrasjon mot Visma.net Financials

Kreditorforeningen er klar med en ny integrasjon mot Visma.net Financials. Den nye løsningen er en effektiv og fremtidsrettet inkassoløsning som er direkte integrert med Visma.net.

Med denne integrasjonen kan du enkelt få oversikt over poster som er klare til å oversendes, og innbetalinger og krediteringer oppdateres automatisk via webservicer. Den nye løsningen baserer seg på at betalinger flyter sømløst mellom systemene og at saksbehandlingen blir enda mer automatisk enn tidligere. 

Automatiserte prosesser

–  Det er bare å ta kontakt med oss om man vil prøve den nye løsningen, sier Frank Nilsen, daglig leder i Kreditorforeningens Driftssentral og legger til:

–  Man kan også gå inn på visma.net under integrasjoner og søke etter Kreditorforeningen for å se de nyeste oppdateringene. Prosessen for å bli kunde har noen manuelle steg, men denne vil også etterhvert bli helautomatisert. 

Gå til Vismas markedsplass for integrasjoner 

Nilsen forteller at den største fordelen med den nye integrasjonen er at man ikke trenger å gjøre noe manuelt på en standard sak. 

–  Vi ønsker å gjøre systemene mer automatisk og mindre manuelle, forteller han. 

Enkel og effektiv i bruk

–  I den nye integrasjonen har man et direkte oppslag til Kreditorforeningens nettkontor slik at man ikke trenger å logge seg på eller søke fram saken. Dette skjer automatisk når man følger lenken som ligger i Visma.net, sier Nilsen. 

Han opplever at stadig flere oppdragsgivere tar i bruk nettbaserte regnskapssystemer, og at brukerterskelen er mindre for disse enn for tradisjonelle regnskapssystem. 

–  Om man i tillegg bruker Kreditorforeningen sine integrasjoner blir prosessen enklere og mindre tidkrevende, også i systemer som ikke har strømlinjeformet inkassoprosess, sier han og legger til: 

–  Når vi utvikler nye løsninger er det for å gjøre kreditor sine arbeidsoppgaver enklest og færrest mulig. 

Derfor legger Kreditorforeningen inn, hvis regnskapssystemet gjør det mulig: direkte overgang til nettkontor, remittering på opprinnelig KID (alternativt direkte føringer i regnskapssystemet) og alltid automatisk henting av kreditnota og betalinger som er foretatt  direkte til kreditor. 

Besparende løsning

Den nye integrasjonen mot Visma.net er med på å skape en mer effektiv arbeidshverdag for vår kunder.

–  Løsningen gir mindre arbeid for kreditor ved at faktura overføres automatisk til Kreditorforeningen, forteller Nilsen. 

Samtidig forteller han at det fortsatt vil være mulig med kontroll før man sender over faktura om det er ønskelig. 

–  Alle kreditnota og betalinger direkte til kreditor overføres automatisk til Kreditorforeningen, slik at man ikke trenger å forholde seg til det. I prinsippet kan prosessen helautomatiseres, men flere kreditorer ønsker ofte manuelt å kontrollere fakura før oversendelser. Begge deler er mulig i vår løsning, avslutter han. 

 

Ønsker du å vite mer om integrasjonsløsningen mot Visma.net Financials? Send en e-post til kontakt@kred.no eller ta kontakt med en av våre selgere.

Benytter du et annet økonomisystem, sjekk nærmere på våre nettsider