Nå er inkassosalærene halvert - hva betyr det for deg?

Halverte inkassosalær og gebyrer fra 1. oktober betyr en kraftig inntektssvikt for inkassoselskapene. Betyr det også økte utgifter for alle med utestående krav?

I utgangspunktet ønsker Kreditorforeningen endringene i inkassoforskriften velkommen, men endringene vil føre til høyere kostnader for dem som kjøper tjenester av et inkassoselskap.

Kunder som har utestående fordringer vil i utgangspunktet ikke merke så veldig mye når gebyrene for purringer og inkassovarsler blir redusert fra 70 til 35 kroner.

– Det betyr bare at alle som har forlagt en regning slipper å betale like mye for en forglemmelse i dag som de måtte før 1. oktober, sier Bjørn Grønnesby, administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge.

Han slår fast:

– Disse sakene betyr lite for våre inntekter. Det er ofte snakk om engangsforeteelser.

– Noen må ta regningen

Men det som virkelig kommer til å merkes på kostnadssiden for inkassoselskapene er reduksjonen i salærene, de utenomrettslige omkostningene ved en inkasso, ifølge Grønnesby.

Salærene reduseres med alt fra 10 til 50 prosent. Det betyr 50 prosent reduksjon for de minste kravene, og ned til 10 prosent for de høye kravene. Det er dette som vil merkes på inntektssiden for mange inkassoselskap.

– Litt av intensjonene til myndighetene, er at skyldneren ikke skal bære alle kostnadene. Oppdragsgiver skal også ta sin del av byrden. Det er vi i prinsippet enige i, sier Grønnesby og slår fast:

– Men når inkassosalærene reduseres, må noen ta regningen.

Har is i magen

 Og da er det ofte snakk om fordringshaver?

– Til syvende og sist er det nok det. Jeg vet at noen selskaper allerede nå vil belaste kundene for hele inntektstapet de opplever. Vi i Kreditorforeningen må også gjøre tiltak for å kompensere bortfallet av inntekter. Vi gjør mindre endringer i kundeavtalene våre, sier han og legger til:

– Egenkapitalen vår er god, så vi vil gjerne se an utviklingen litt. Uansett vil vi alltid tilby konkurransedyktige priser i markedet for våre tjenester. Jeg tror også kundene er villige til å betale det som skal til for å få en løsning på sakene de har gående. Vi vil fortsette vår filosofi rundt effektive inndrivingsmetoder - ved å ha tett oppfølging av skyldnere og god service overfor oppdragsgivere.

Det siste har Grønnesby helt rett i. Før sommeren sendte Kreditorforeningen ut en kundeundersøkelse der det blant ble spurt om hva som var foretrukket: Billige tjenester eller høy løsningsgrad.

Svaret var entydig: Kundene godtar en høy kostnad mot en høy løsningsgrad på sakene de har gående med skyldnerne.

– Men dette blir hele tiden en avveining. Alle kunder er heller ikke like. Hva som blir fasiten vet vi først om noen måneder, sier Grønnesby.


Økonom Lene Drange, kjent fra Luksusfellen på TV3, forteller at de nye endringene er noe bransjen har ventet på lenge. 

Flere vil gjøre opp for seg

Økonom Lene Drange som har hjulpet mange ut av inkassouføret gjennom Luksusfellen på TV3, mener endringene vil føre til en høyere løsningsgrad for privatpersoner.

– Når ikke omkostningene og salær er så høye, blir det faktisk enklere å få betalt ut saker. Det gjelder særlig for dem som har alvorlige økonomiske problemer, sier Drange og slår fast:

– Dette vil forhåpentligvis gjøre at håpløsheten rundt det å ta tak i sine økonomiske problemer blir litt mindre.

– Betyr dette at dårlige betalere slipper unna rettmessige krav?

– Jeg velger heller å tro at flere inkassosaker kan løses uten at det gjøres rettslig, noe som er positivt for alle parter. Da fungerer inkassoselskapene som en tredjepart og finner en betalingsløsning som passer både fordringshaver og skyldner

– Er dette på høy tid med disse endringene?

– Ja, det vil jeg si. Dette er noe både bransjen og vi rundt har ventet på lenge, og det er flott at de nå trer i kraft.

Frykter konkurser

Grønnesby understreker at bransjen lytter til myndighetene og er løsningsorienterte.

– Automatisering og digitalisering har gjort det lettere å hente ut gevinster for inkassoselskapene. Så i utgangspunktet er det greit å se på salærene, men jeg er redd for at myndighetene har tatt vel mye Møllers tran denne gangen, sier han.

Grønnesby tror bransjen vil oppleve endringer:

– Det kan tenkes at noen i bransjen vår vil få problemer med på holde seg flytende. Det er synd. Uten våre tjenester taper alle, både de som har krav, og de som skylder penger. Vi er en profesjonell part i disse sakene, og vi forsøker alltid å komme til minnelige ordninger når det er mulig.

– Hvordan har bransjen opplevd koronaperioden?

– Inkassosakene har faktisk gått ned siden nedstengingen av Norge i mars. Det har blitt færre oppdrag. Kreditorene rundt om i landet har gitt utsettelser og avdragsordninger for kundene sine. I utgangspunktet er jo det bra, men det betyr betyr nok også at det er «magasinert» mange ubetalte krav ute hos oppdragsgiverne. Disse vil etter hvert bli oversendt til inkasso. I tillegg betyr det også nedgang i våre inntekter, avslutter Grønnesby.

Fra 1. oktober 2020 ble inkassoforskriften endret:

  • Endringene gjelder for krav med forfall etter 1. oktober 2020. Krav med forfall før denne fristen, behandles etter de gamle reglene.
  • Purregebyret og gebyret for utsendelse av inkassovarsel halveres, fra dagens 70 kroner til 35 kroner (en halvering i satsen også i de saker fordringshaver selv sender ut betalingsoppfordring).
  • Kostnadene, som et inkassoselskap legger på mindre krav inntil 500 kroner halveres - fra dagens 350 kroner til 175 kroner.
  • For krav mellom 500 kroner og 1000 kroner kuttes satsene med 30 prosent fra dagens 350 kroner til 245 kroner.
  • Krav mellom 1000 kroner og 50 000 kroner kuttes satsene med 20 prosent.
  • Saker med krav/fakturabeløp over 50 000 kroner, kuttes inkassosalæret med 10 prosent. Inkassosatsene dobles fortsatt etter 43 dager, jfr. inkassoforskriftens § 2-3 første ledd, om ikke oppgjør har funnet sted. I saker overfor næringsdrivende (utenfor forbrukerforhold), er inkassosatsene halvannen ganger større, jfr. inkassoforskriftens § 2-1 annet ledd.

Kreditorforeningen ber om at våre kunder oppdaterer de nye satsene for purregebyr i egne systemer.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om den nye inkassoforskriften og hva det betyr for deg og din bedrift.