Må din bedrift forholde seg til den nye åpenhetsloven?

Full oversikt over leverandører, risikovurderinger, aktsomhetsvurdering og informasjonsplikt er blant kravene til bedrifter som omfattes av det nye regelverket.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og trådte i kraft 1. juli 2022.  

Med den nye loven må en bedrift  skaffe seg oversikt over sine leverandører av varer og tjenester, noe som kan bli en kompleks problemstilling for bedrifter med flere forretningsforbindelser eller distribusjonsledd i utlandet. 

– Loven er nødvendig. Det er det ingen ikke tvil om. Utfordringen blir å klare å etterleve den, sier advokat Jan Erik Myrvold og forklarer: 

– For en bedrift som for eksempel selger bomullsklær som er laget i Italia, med bomull fra India, kan det være krevende å kartlegge risiko og gjennomføre kontroller. Noen bedrifter kan ha behov for å ha ansatte som bare jobber med oppfølging av åpenhetsloven. For andre er risikobildet mindre. 

 

Gjelder det din bedrift?

Det er bare bedrifter av en viss størrelse som omfattes av den nye åpenhetsloven. Kriteriene er at bedriften skal oppfylle minst to av disse tre punktene: 

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner 
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

 

Hva må du gjøre?

Fra 1. juli gjelder både informasjonsplikt og aktsomhetsvurdering for bedrifter som oppfyller  kriteriene. Dette inkluderer: 

1. Gjennomgang av hvordan informasjonsplikten skal oppfylles. Hvem skal sørge for å gi informasjon om hvordan vi håndhever loven til kunder eller andre som etterspør det?

– Det må være avklart hvor i bedriften dette ansvaret ligger, og hvordan informasjonsflyten skal være. 

2. Gjennomføring av risikoanalyse. Hvilken risiko har vi eller våre forretningspartnere for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? 

– Dersom man finner elementer som ikke oppfyller kravene i loven, må man sette inn korrigerende tiltak. Og i verste fall avslutte samarbeidet med forretningspartnere om man ikke får gjort noe med elementer som ligger hos de. 

 

Dette har Kreditorforeningen gjort

Kreditorforeningen er blant bedriftene som reguleres av den nye åpenhetsloven. 

– I Kreditorforeningen har vi et oversiktlig nettverk av forretningsforbindelser, og liten risiko, om noe i det hele tatt, sier Myrvold og fortsetter: 

– Vi har vedtatt interne retningslinjer for aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt, som ble behandlet på styremøte før loven trådte i kraft. Et av ansvarsområdene til et styre er å være kjent med plikter og vedta retningslinjer. 

I tillegg må man skape bedriftskultur for det internt. Ansatte må informeres, og i Kreditorforeningen har vi valgt å gjøre det gjennom kurs. 

 

Rapportering fra 2023

Bedrifter som omfattes av loven må starte rapporteringen senest 30. juni 2023.  

– Bedriftene har litt tid til å tilpasse seg regelverket, og Forbrukerrådet er litt lempelige til om bedrifter oppfyller kravene i den første perioden. Men de kan utføre kontroller og be om ettersyn fra loven trådte i kraft, sier Myrvold.