Kredittpolicyen avgjørende for at bedriften lykkes

− Vi er inne i en tid hvor det skjer mye ute hos kundene. Nå er det ekstra viktig å følge med og jobbe mot felles mål internt, sier Janne Jansen fra Dun & Bradstreet.

Økte kostnader til strøm, renter, drivstoff, og prisøkning i samfunnet generelt, påvirker økonomien og betalingsevnen til både privatpersoner og bedrifter. 

Informasjonsutveksling er avgjørende

Janne Jansen fra Dun & Bradstreet sier det er ekstra viktig å ha en god dialog med kundene, og ha gode overvåkningsrutiner nå, både internt og eksternt. Det er sentralt at alle som sitter på informasjon om kundene i bedriften, de som jobber med økonomi, kreditt og salg, utveksler informasjon. Hvis kunden betaler deg, men ikke andre, er det bare et spørsmål om tid før din bedrift heller ikke får betalt. Da må man kanskje si stopp på et tidspunkt. 

− Dersom man er i forkant, kan man gjøre grep for å sikre at man unngår å leverer produkt og tjenester man ikke får betalt for. Dersom man er i etterkant, kan det bli vanskelig. 

En kredittpolicy må ligge i bunn
Jansen har hatt en rekke frokostseminar hos Kreditorforeningen de siste månedene. Hennes budskap er klart: Det er ikke nok å ha avtaler med kredittopplysningsselskap og inkassoselskap. Bedriften må selv ha en kredittpolicy som gir tydelige retningslinjer. 

Hun forteller at mange har et bevisst forhold til kredittpolicyen, men det er viktig at den er forankret i hele bedriften. Bare da kan de ansatte ha et bevisst forhold til hvordan de i sin jobb kan være med å understøtte den. 

− Dersom bedriften har et måltall på utestående fordringer eller mulig tap, med enkle målemetoder, er det enklere for de ansatte å forholde seg til det og se viktigheten av jobben man selv gjør, sier Jansen og legger til: 

− Hvis de ansatte ikke vet hvor mye bedriften aksepterer i tap, har de ikke et mål å jobbe mot.

Jansen mener at å ta gode beslutninger i forhold til kredittbeslutninger handler om tre faktorer: 

  1. Bedriften må ha gode rutiner i bunn
  2. Systemene som brukes må være gode og fleksible, med mulighet for automatisering
  3. Bedriften må evaluere. Dersom målene ikke nås, må man se på hvor man glipper og hva man kan må endre