Koronapandemien gir rekordlav forsinkelsesrente

Fra 1. juli 2020 reduseres forsinkelsesrenten fra 9,5 til 8 %. Det er den laveste rentesatsen noensinne.

Finansdepartementet fastsetter hvert halvår rentesatsen for forsinkelsesrenten, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. 

Styringsrente på 0 %

Som følge av koronapandemien har aktiviteten i norsk økonomi falt brått. På rentemøte i Norges Bank 6. mai ble det derfor vedtatt å sette styringsrenten til null prosent

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rekordlav rentesats og økning i forsinkelsesgebyret

Dette har gitt en rekordlav rentesats for forsinkelsesrenten på 8 % fra 1. juli 2020, ned 1,5 % fra 1. januar 2020. 

Finansdepartementet har videre fastsatt at standardkompensasjon for inndrivelseskostnader øker fra 400 kr til 430 kroner.