Hvordan påvirker endringer i inkassoloven deg som kunde?

Når inntektsgrunnlaget endres, må bransjen også endre seg. For å ivareta kundene har vi en langsiktig strategi for å tilpasse oss det nye regelverket, være konkurransedyktige og samtidig beholde vårt DNA.

1. oktober 2020 ble inkassoforskriften endret. Halverte inkassosalær og gebyrer lempet på den økonomiske belastningen for skyldner ved inkasso, men gav store utfordringer for inkassoselskapene. 

– Ved å redusere skyldners erstatningsplikt, ble inkassoselskapene i større grad tvunget til å hente kostnadsdekning fra oppdragsgiver, sier Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen.

Fortsatt konkurransedyktige priser på inkassotjenester

I Kreditorforeningen har vi vært opptatt av å finne gode løsninger for våre kunder.

– Vi har gjennomgått de aller fleste kundeavtalene som ikke er tidsbestemte og reforhandlet disse. Slik vi ser det er vi fortsatt veldig konkurransedyktige i forhold til våre konkurrenter, også etter endringene i kundeavtalene. 

Grønnesby tror at flere er på jakt etter ny samarbeidspartner på inkassotjenester etter at inkassoselskapene presenterer nye vilkår i sine avtaler.

– Da er det viktig for oss å også kunne tilby gunstige betingelser overfor nye kunder. 

Slik vi ser det er vi fortsatt veldig konkurransedyktige i forhold til våre konkurrenter, også etter endringene i kundeavtalene. 

Bjørn Grønnesby

 

Tar en del av inntektstapet selv

Han forteller at Kreditorforeningen ikke kompenserer hele inntektsbortfallet med endringene som gjøres på kundeavtalene. Det må i tillegg gjøres andre tiltak for å kutte egne kostnader i tiden framover, skal inkassoselskapet klare å ha positive økonomiske resultater også i framtiden. 

– Kreditorforeningen er heldigvis særdeles solid og vi kan i større grad bruke tiden litt, for å observere atferd og bevegelser som nå skjer i markedet.

Kreditorforeningen jobber nå med å effektivisere interne rutiner, spesielt på det administrative planet. 

– Vi må samarbeide enda mer og enda bedre framover. Det er blant annet satt i gang et arbeid for å fusjonere flere av selskapene i «gruppen». Det vil gi oss positiv kostnadseffekt. Vi må hente de åpenbare gevinstene og synergiene på blant annet innkjøp, forvaltning og administrasjon - ved å forenkle hele organisasjonen. Vi vet vi har mye å hente, blant annet å bedre utnytte ledig kapasitet.

Større fokus på effektiv kommunikasjon

Det jobbes også med kundeintegrasjoner og løsninger for effektiv kommunikasjon mot våre oppdragsgivere.

– Vi bruker nå elektroniske kanaler for å kommunisere, der vi har anledning til dette – både overfor skyldnere, oppdragsgivere og mot det offentlige. Imidlertid er det fortsatt både oppdragsgivere og skyldnere, som kvier seg litt for å bruke slike elektroniske kanaler. Da er vi tilgjengelige på mer tradisjonelle flater, som telefon, e-post og brev.

Høsten 2020 rullet Kreditorforeningen ut «ELSA» i den elektroniske samhandling mot namsmannen, ved oversendelse av utleggsbegjæringer og forliksklager med mer. Løsningen håndterer også elektronisk retur av dokumentene etter behandling hos namsmann eller forliksråd.

– Dette gir oss en god effektiviseringsgevinst og sikrer kvaliteten på dokumentene/dataen, og sparer oss for papirarbeid og porto.

Nå er inkassosalærene halvert - hva betyr det for deg?

Skal fortsatt yte det lille ekstra 

I effektiviseringen er vi i Kreditorforeningen opptatt av å ta vare på kundene våre. 

– Kundeservicen vår skal ikke påvirkes av endringene i rammebetingelser. Vi skal fortsatt yte det lille ekstra, være smidig, trygg og engasjert i vårt arbeid. Dette er også de nedfelte verdiene vi forsøker å etterleve i hele organisasjonen, hver eneste dag. Tilgjengelighet og respekt for alle, har vært en av suksessformlene våre. Det skal det også være i framtiden. For oss gjelder fortsatt «Inkasso er mer enn penger!», forsikrer Grønnesby.