Hva gjør du hvis din bedrift får økonomiske problemer?

Mange bedrifter vil oppleve vanskelige tider fremover. Her er gode råd dersom det gjelder din bedrift.

– Myndighetene har kommet med en rekke tiltak som skal støtte opp om norsk næringsliv som følge av utbruddet av koronaviruset. Likevel fryktes det at mange virksomheter i risikoutsatte bransjer vil gå konkurs som følge av pandemien. Det er fryktelig trist, sier Guri Sande i Kreditorforeningen. 

Hun er klar på sine råd til bedrifter som nå får økonomiske problemer: 

– Dersom bedriften din får regninger som man ikke klarer å betale ved forfall er det aller viktigste du gjør å ha god dialog med leverandørene.

Hold fristene

Det er viktig å passe på å overholde frister for å unngå unødige ekstra kostnader. Du får først et purregebyr, og i neste omgang inkassogebyr, som varierer i forhold til beløpets størrelse.

Bruk rådgiverne

Har man utfordringer oppfordrer vi i Kreditorforeningen til å ta kontakt med kunderådgiveren i banken for å høre hvilke muligheter som finnes. Mange har også flinke regnskapsførere som er gode støttespillere i vanskelige tider. For konsekvensene av å ikke bruke disse kan være brutale.

– Hvis en bedrift ikke greier å betale sine løpende forpliktelser risikerer man konkurs. Svikter inntektene må man kutte kostnader. 

Næringsdrivende får raskere betalingsanmerkninger enn privatpersoner. Får man anmerkning kan dette gi store utfordringer med å få kreditt. Det kan også begrense virksomheten i å få nye oppdrag. 

Er du uenig i kravet?

Dersom du er uenig i kravet bedriften har mottatt må du ta umiddelbar kontakt med de som har sendt fakturaen, og gi tydelig uttrykk for hva du er uenig i. Det er lurt å gjøre dette skriftlig, slik at du har noe å vise til hvis det blir tatt videre. Dersom saken har gått til inkasso, er det viktig å også orientere inkassoselskapet om det.